ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ З БЕЗПІДКЛАДКОВИМ ПРУЖНИМ РЕЙКОВИМ СКРІПЛЕННЯМ

Автор(и)

  • Andrii Plugin Ukrainian State University of Railway Transport, Ukraine
  • Sergii Miroshnichenko Ukrainian State University of Railway Transport, Ukraine
  • Oleh Kalinin Ukrainian State University of Railway Transport, Ukraine
  • Lilian Liakhu Ukrainian State University of Railway Transport, Ukraine
  • Sergii Hanzhela Ukrainian State University of Railway Transport, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.192.2021.223738

Ключові слова:

залізобетонна шпала, проміжне рейкове скріплення, тріщиностійкість, клас бетону, пошкодження

Анотація

З метою встановлення впливу різних чинників на пошкодження залізобетонних шпал з проміжними рейковими скріпленнями безпідкладкового типу та підвищення їхньої тріщиностійкості виконано експериментальні дослідження, які включали натурні обстеження та випробування статичними і динамічними навантаженнями. У результаті випробувань шпал статичним навантаженням встановлено вплив відхилення арматурного пакета від проєктного положення і висоти перерізів шпал від проєктних величин на показник їхньої тріщиностійкості. У результаті випробувань шпал динамічними навантаженнями встановлено, що за рахунок підвищення класу бетону ресурс шпал до утворення пошкоджень підвищується. Для шпал з проміжними рейковими скріпленнями безпідкладкового типу рекомендовані заходи щодо зниження пошкоджуваності та підвищення їхнього ресурсу.

Біографії авторів

Andrii Plugin, Ukrainian State University of Railway Transport

Professor, Head of Department, Department the Railway Track and Transport Structures

Sergii Miroshnichenko, Ukrainian State University of Railway Transport

Associate Professor, Department of Building Materials and Structures

Oleh Kalinin, Ukrainian State University of Railway Transport

Associate Professor, Department Building Materials and Structures

Lilian Liakhu, Ukrainian State University of Railway Transport

master, Group 212- RS-З19

Sergii Hanzhela, Ukrainian State University of Railway Transport

master, Group 212- RS-З19

Посилання

ДСТУ Б В.2.6-209:2016. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64108.

ДСТУ 7571:2014. Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=63585.

Технічні вказівки з використання старопридатних матеріалів верхї будови колії на залізницях України (ЦП-0150) / НКТБ ЦП Укрзалізниці. Київ, 2006. 56 с.

Железобетонные шпалы для рельсового пути / А. Ф. Золотарский, Б. А. Евдокимов, Н. М. Исаев и др.; под ред. А. Ф. Золотарского. Москва: Транспорт, 1980. 270 с.

Железобетонные шпалы (вопросы изготовления и эксплуатации) / под ред. О. П. Мчедлова-Петросяна. Труды ХИИТа. 1966. Вып.86. 64 с.

Железобетонные шпалы (проблемы надежности и долговечности) / под ред. О. П. Мчедлова-Петросяна. Труды ХИИТа. 1969. Вып.109. 64 с.

Технологическое обеспечение долговечности железобетонных шпал / под ред. О. П. Мчедлова-Петросяна. Труды ХИИТа. 1971. Вып.122. 64 с.

Проведення досліджень по встановленню причин руйнування залізобетонних шпал та розробка рекомендацій по підвищенню міцності бетону: звіт про НДР / В. В. Рибкін, Ю. Л. Заяц, В. П. Лисняк та ін. Дніпропертровськ: ДНУЗТ, 2011. 164 с.

Дослідження причин передчасного руйнування залізобетонних шпал Ш1-3 виробництва ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ»: звіт про НДР / В. В. Коваленко, С. В. Коваленко, Ю. Л. Заяць. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. 33 с.

Пшінько П. О. Підвищення надійності залізничних залізобетонних шпал: автореф. дис… канд. техн. наук 05.23.01. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. 20 с.

Провести фізико-хімічні дослідження бетону залізобетонних шпал та надати висновок щодо причин його корозії: звіт про НДР / Л. О. Шейніч, М. Г. Миколаєць, Є. О. Крилов, М. С. Мудрик. Київ: НДІБК, 2019. 129 с.

Долговечность железобетона в агрессивных средах / С. Н. Алексеев, Ф. М. Иванов, С. Модры, П. Шиссль; под ред. Ф. М. Иванова. Москва: Стройиздат, 1990. 320 с.

Штарк Йохан, Вихт Бернд. Долговечность бетона / пер. с нем. А.Тулаганова; под ред. П. Кривенко. Киев: Оранта, 2004. 295 с.

Штарк Йохен. Щелочная коррозия бетона / пер. с нем. А. Тулаганова; под ред. П. Кривенко. Киев, 2010. 166 с.

Розенталь Н. К., Любарская Г. В. Коррозия бетона при взаимодействии щелочей с диоксидом кремния заполнителя. Бетон и железобетон. 2012. № 1(6). С. 50-60.

Исследования основных производственных факторов, определяющих расходы цемента при изготовлении железобетонных конструкций: отчет о НИР / А. Н. Плугин, О. А. Калинин, А. А. Плугин и др. Харків: ХарДАЖТ, 1998. 36 с.

Davies G., Oberholster R. E. Alkali-silica reaction products and their development. Cement and Concrete Research. 1988. 18 (4). Р. 621–635. doi: 10.1016/0008-8846(88)90055-5.

Wang H., Gillott J. E. Mechanism of alkali-silica reaction and the significance of calcium hydroxide. Cement and Concrete Research. 1991. 21 (4) Р. 647–654. doi:10.1016/0008-8846(91)90115-X. 19. Kaewunruen S., Remennikov A. M. Dynamic Crack Propagations in Prestressed Concrete Sleepers in Railway Track Systems Subjected to Severe Impact Loads. Journal of Structural Engineering. 2010. 136 (6). doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000152.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22

Номер

Розділ

Статті