ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВАРІАНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ОФІСНОЇ БУДІВЛІ

Автор(и)

  • Валерій Іванович Дешко Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут технічної теплофізики НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8218-3933
  • Олена Сергіївна Наумчук Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут технічної теплофізики НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7059-8867

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.204.2023.283743

Ключові слова:

високоенергоефективна будівля, джерело енергії, тепловий насос, nZEB, теплозабезпечення, енергозабезпечення, потреба енергії на опалення

Анотація

Концепція реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної  ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії направлені на досягнення цілей, викладених у Директиві Європейського Парламенту і Ради ЄС про енергетичну ефективність будівель, що говорить про вагомі кроки до підвищення  енергоефективності будівельного сектору України. Згідно з вищевказаними  нормативно-правовими документами, обов’язковою умовою нового будівництва та реконструкції існуючих будівель є забезпечення високого рівня теплового захисту будівлі та використання відновлювальних джерел для покриття необхідного
енерговикористання. У роботі проведено техніко-економічне оцінювання модернізації офісної  будівлі в місті Києві до рівня високоенергоефективної, що використовує тепловий насос для забезпечення необхідного теплозабезпечення. Оцінювання генерації необхідного теплозабезпечення будівлі тепловим насосом і використаної електричної енергії тепловим насосом базується на результатах моделювання у програмному середовищі GeoTSOL.
З метою оцінювання економічної привабливості проєкту модернізації існуючої будівлі до рівня  високоенергоефективної, що використовує відновлювальні джерела для теплозабезпечення, проведено розрахунок потреби енергії на опалення у програмному 
середовищі Design Builder та інтегральних витрат на опалення будівлі при використанні  відновлювальних і традиційних джерел енергії при різних рівнях теплового захисту. Отримані результати свідчать про привабливі як з економічної, так і екологічної точки зору можливості реалізації будівництва  високоенергоефективної будівлі, що  використовує для  теплозабезпечення відновлювальні джерела енергії.

Біографії авторів

Валерій Іванович Дешко, Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут технічної теплофізики НАН України

доктор технічних наук, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики

Олена Сергіївна Наумчук, Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут технічної теплофізики НАН України

аспірант кафедри теплової та альтернативної енергетики

Посилання

Енергоємність ВВП – Вікіпедія. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Енергоємність_ВВП#Світ.

World Development Indicators-Google Public Data Explorer. Wayback Machine. URL: https://web.archive.org/web/20160304205851/http://www.google.com.ua/publicdata/exploreds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&tdim=true&dl=en&hl=en&q=world+gdp.

GDP; PPP (US dollar) in Ukraine. Wayback Machine. URL: https://web.archive.org/

web/20111018052033/http://tradingeconomics.com/ukraine/gdp-ppp-us-dollar-wb-data.html.

Energy intensity of GDP Global Energy Intensity Data Enerdata. World Energy Statistics Enerdata. URL: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html.

Buildings – Topics - IEA. IEA. URL: https://www.iea.org/topics/buildings.

Цілі сталого розвитку United Nations Development Programme. UNDP.

URL: https://www.undp.org/uk/ukraine/tsili-staloho-rozvytku/affordable-and-clean-energy.

Energy performance of buildings directive. [Online]. URL: https://energy.ec.europa.eu/

topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en. [Accessed: 2018].

Directive 2012/27/EU. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance. Official edition. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=DELEX:02012L0027-20210101.

A European Green Deal. European Commission. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угода між Україн. та Європ. Союзом про асоц. від 21.03.2014 р. № 984_011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/ed20140321#Text

Про затвердження Вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії : проект наказу Мінрегіону від 30.12.2020 р. URL: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-nakazu-minregionu-pro-zatverdzhennya-vymog-do-budivel-z-blyzkym-do-nulovogo-rivnem-spozhyvannya-energiyi/

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та затвердження Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р. № 88-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2020-р#n11.

Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р. № 88-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2020-р#n172.

Загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України, складає понад $127 млрд – звіт KSE Institute станом на вересень 2022 року. Kyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-skladaye-ponad-127-mlrd-zvit-kse-institute-stanom-na-veresen-2022-roku/.

ДБН В.2.6-31:2021. Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. На заміну ДБН В.2.6-31:2016 ; чинний від 2022-09-01. Вид. офіц. Київ, 2022.

What is renewable energy? United Nations. Climate Action. URL: https://www.un.org/en/climatechange/what-is-renewable-energy#:~:text=Renewable%20energy%20is%20energy%20derived,plentiful%20and%20all%20around%20us.

Premiere in Romania: ‘Elie Radu’ Energy Technology High School Rehabilitated at NZEB Standard. Energy Industry Review. URL: https://energyindustryreview.com/energy-efficiency/premiere-in-romania-elie-radu-energy-technology-high-school-rehabilitated-at-nzeb-standard/.

Економічна оцінка підвищення теплового захисту громадських будівель до сучасних європейських вимог / В. Дешко та ін. Енергетика: економіка, технології, екологія: науковий журнал. 2022. № 2. URL: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2022.261277.

Ministerstvo rehionalʹnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo – komunalʹnoho hospodarstva Ukrayiny, 2017. DBN V.2.6-31:2016. Teplova izolyatsiya budivelʹ. Kyiv.

Boverket. 2022. Boverket´s building regulations – mandatory provisions and general recommendations, BBR. [online] URL: <https://www.boverket.se/en/start/publications/publications/2019/boverkets-building-regulations--mandatory-provisions-and-general-recommendations-bbr/>.

GeoT*SOL Calculation and simulation software for heat pump systems. Valentin Software Planungs- und Simulationssoftware für erneuerbare Energien. URL: https://valentin-software.com/en/products/geotsol/.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. На заміну СНиП 2.01.01-82 ; чинний від 2011-11-01. Вид. офіц. Київ, 2011. 127 с. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_v_1_1_27_2010/5-1-0-929.

Буяк Н. Оцінювання ефективності енергетичної системи будівлі в умовах теплового комфорту : дис. … канд. техн. наук : 05.14.01. Київ, 2017. 214 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21401/1/diss_Buiak.pdf.

Конденсаційний котел Vaillant ecocraft exclusiv. Modernsys. Сучасні інженерні системи. URL: https://modernsys.com.ua/uk/kondensatsionnyj-napolnyj-kotel-vaillant-ecocraft-exclusiv-vkk2806-3-e-ru.html.

WINDHAGER ACK4000. Original Hersteller Preislisten und Rabatte. URL: http://www.heizungs-discount.de/rabatt-portal/preisvergleich-windhager/windhager/windhager-speicher-und-behaelter/windhager-ack4000-psm4000-waermespeiche-ack4000.html.

ООО Смарт Климат Груп. Smart Climate. URL: https://smartclimate.com.ua/prod28766-geotermalnii_teplovoi_nasos_ecotouch_ds_50905dt.html.

Газовый котел Viessmann Vitorond 200 125 кВт с Vitotronic 200. Строительный магазин супермаркет Инстал Украина. URL: https://in-ua.com/products/viessmann-vitorond-200-125-kvt-s-vitotronic-200-s-gazovoj-gorelkoj-otdelnyj-segment.

Нагрівальний тен для бойлера. Modernsys. Сучасні інженерні системи. URL: https://modernsys.com.ua/uk/nagrevatelnyy-ten-dlya-boylera-drazice-tpk-210-12-3-6kw-10352-ru.html.

Газовый котел Viessmann Vitorond 100 100 кВт. Строительный магазин

супермаркет Инстал Украина. URL: https://in-ua.com/products/viessmann-vitorond-100-100-kvt-s-vitotronic-200-s-gorelkoj-otdelnyj-segment.

Тарифні плани. Нафтогаз України. Газопостачальна компанія. URL: https://gas.ua/uk/business/tariffs.

ДСТУ EN 15459-1:2017. Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання енергетичних систем будівлі. Частина 1. Процедури розрахунку. На заміну ДСТУ Б EN 15459:2014; чинний від 2018-07-01. Вид. офіц. 2017. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=76040.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-21