ДОСВІД ПОЕТАПНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ В ПОКВАРТИРНУ ГОРИЗОНТАЛЬНУ

Автор(и)

  • Олександр Михайлович Тарадай Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4239-9895
  • Володимир Сергійович Бугай Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5166-7110
  • Олександр Вадимович Гвоздецький Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5590-4689
  • Сергій Володимирович Дяченко Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0187-0684

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.206.2023.296703

Ключові слова:

централізоване теплопостачання, система опалення, облік тепла, споживання теплової енергії

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми житлових будинків України, побудованих у 60–90-ті роки минулого століття, де внутрішньобудинкові системи опалення не мають індивідуального регулювання споживання тепла кожною квартирою. Розглянуто практичний досвід переобладнання вертикальної нерегульованої системи опалення в регульовану поквартирну з власними комерційними приладами обліку тепла в багатоповерховому житловому будинку без зміни його джерела теплоти. Наведено техніко-економічний аналіз реконструкції системи опалення в багатоповерховому житловому будинку.

Біографії авторів

Олександр Михайлович Тарадай, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор технічних наук, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Володимир Сергійович Бугай, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Олександр Вадимович Гвоздецький, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Сергій Володимирович Дяченко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

аспірант кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Посилання

Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: Закон України від 22.12.2006 р. № 525-V. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16#Text.

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. від 27.10.2010 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішеннями Харківської міської ради). URL: http://kharkiv.rocks/reestr/687751.

Росковшенко Ю. К., Штиленко В. П. Індивідуальне автоматичне регулювання та облік теплової енергії в системах водяного опалення. Енергоефективність в будівництві та архітектурі: науково-технічний збірник. Київ, 2013. № 4. С. 238–243.

Любарець О. П., Зайцев О. М., Любарець В. О. Проектування водяних систем опалення: посібник для проектувальників, інженерів і студентів ВНЗ. Відень; Київ; Сімферополь, 2010. 201 с.

Вплив конструкції внутрішньобудинкових систем опалення на вибір режимів регулювання централізованого теплопостачання / О. М. Тарадай, В. С. Бугай, О. В. Гвоздецький, С. В. Дяченко. Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики: збірник праць. Київ, 2022. С. 66–73. URL: http://ittf.kiev.ua/wp-сontent/uploads/2022/12/sbornik._2022.pdf.

Про теплопостачання: Закон України від 02.06.2005 р. № 2633-IV. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#Text.

Централізоване поквартирне опалення з регулюванням та комерційним обліком відпуску тепла / О. М. Тарадай, Л. Л. Покровський, О. Ф. Редько, М. О. Яременко. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: зб. наук. праць. Київ: КНУБА, 2010. Вип. № 14. С. 36–42.

Reconstruction of heating systems of existing residential buildings by means of equipping apartment heating systems with heat meters / О. Taraday et al. Науковий вісник будівництва. Харків: ХОТВ АБУ; ХНУБА, 2019. Вип. № 3 (97). С. 70–74. URL: https://www.researchgate.net/publication/339615107_reconstruction_of_heating_systems_of_existing_residential_buildings_by_means_of_equipping_apartment_heating_systems_with_heat_meters.

Semikolenova Y., Pierce L., Hankinson D. Modernization of the Вistrict Heating Systems in Ukraine: Heat Metering and Consumption Based-Billing. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2012. 55 p.

Поквартирна децентралізація – основа подальшого розвитку екологічно ефективних систем теплопостачання міст / О. М. Тарадай, Д. Ф. Гончаренко, М. А. Яременко та ін. Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики: збірник праць. Київ, 2017. С. 56–63. URL:http://engecology.com/wp-content/uploads/2015/08/sbornik_2017ppp_small.pdf.

Поквартирна децентралізація систем теплопостачання існуючих багатоповерхових житлових будівель на базі чинних джерел теплоти / О. М. Тарадай, В. С. Бугай, О. Д. Шахненко, С. В. Фоміч. Науковий вісник будівництва. Харків: ХОТВ АБУ; ХНУБА, 2017. Т. 89, № 3. С. 166–172. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2017_89_3_33.

Основні помилки під час ремонту існуючих систем централізованого опалення житлового фонду / І. О. Редько, О. В. Гвоздецький, Ю. І. Чайка, В. Ю. Заіка. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2023. Вип. 203. С. 26–34.URL: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/tht_zbirn_203_2023.pdf.

Модернізація системи опалення багатоквартирного житлового будинку в м. Чугуєві Харківської області / О. М. Тарадай, В. С. Бугай, Є. Д. Шахненко, С. В. Фомич. Науковий вісник будівництва. Харків: ХОТВ АБУ; ХНУБА, 2018. № 2 (92). С. 259–264. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2018_92_2_45.

Рекомендації щодо влаштування квартирних систем опалення з теплолічильниками в існуючих багатоповерхових житлових будинках / за керівництвом О. М. Тарадая. Харків: ХНУБА; МРК «Теплоенергія», 2017. 40 с.

Пирков В. В. Сучасні теплові пункти. Автоматика та регулювання. Київ: ІІ ДП «Такі справи», 2008. 252 с.

Пирков В. В. Гідравлічне регулювання систем опалення та охолодження. Теорія і практика. Київ: ІІ ДП «Такі справи», 2010. 304 с.

Economic dependence of the consumer on the feasibility to regulate the heat supply system / Oleksandr Taradai, Volodymyr Bugai, Oleksandr Gvozdetskyi, Serhii Diachenko. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2022. 2 (59). С. 52–57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-11