ОЦІНКА ЯКОСТІ ГІДРОФОБІЗУЮЧИХ ДОБАВОК І ЇХ ВПЛИВ НА ВОДОСТІЙКІСТЬ ГІПСУ

Автор(и)

  • Альона Вікторівна Фощ Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Володимир Якович Керш Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Андрій Валерійович Колесніков Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.157.2015.61393

Ключові слова:

гіпс, водостійкість, гідрофобізуюча добавка, крайовий кут змочування, коефіцієнт розм'якшення.

Анотація

У статті розглядаються питання оцінки якості гідрофобізуючих добавок по крайовому куту змочування та їх впливу на водостійкість гіпсу. Проведений експеримент дозволив вибрати найбільш ефективну гідрофобізуючу добавку серед обраних, встановити оптимальну її концентрацію та спосіб застосування. Виявлено, що гідрофобізатор ГКЖ-11К підвищує коефіцієнт розм'якшення гіпсу на 33 % при концентрації добавки 1 % маси в’яжучого.

Посилання

Коровяков, В.Ф. Гипсовые вяжущие и их применение в строительстве [Текст] / В.Ф. Коровяков // Химия современных строительных материалов. – 2003. – Вып. 4. – С.18-25.

Гипсовые материалы и изделия (производство и применение) [Текст] / под ред. А.В. Ферронской. – М.: АСВ, 2004. – 488 с.

Завадская, JI.B. Газогипс – эффективный энергосберегающий материал для современного строительства [Текст] / JI.B. Завадская // Третья всеросс. науч.-практ. конф.: сб. докладов. – Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, 2010. – С. 53-57.

Керш, В.Я. Оптимизация свойств полистиролгипсобетона [Текст] / В.Я. Керш, А.В. Фощ // Вісник ОДАБА. – Одеса: «Зовнішрекламсервіс», 2011. – Вип. 44. – С.354-361.

Волженский, А.В. Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие, бетоны и изделия [Текст] / А.В. Волженский, В.И. Стамбулко, А.В. Ферронская. – М.: Стройиздат, 1971. – 318 с.

Волженский, А.В. Гипсоцементные и гипсошлаковые вяжущие материалы и изделия [Текст] / А.В. Волженский, М.И. Роговой, В.И. Стамбулко. – М.: Госстройиздат, 1960. – 162 с.

Ферронская, А.В. Развитие теории и практики в области гипсовых вяжущих веществ [Текст] / А.В. Ферронская // Сб. «Развитие теории и технологий в области силикатных и гипсовых материалов». – М.: МГСУ, 2000. – Ч.1. – С. 47-56.

Михеенков, М.А. Прессование как способ повышения водостойкости гипсового вяжущего [Текст] / М.А. Михеенков // Вестник МГСУ. – 2009. – Вып. 4. – С. 158-162.

Коровяков, В.Ф. Перспективы применения водостойких гипсовых вяжущих в современном строительстве [Текст] / В.Ф. Коровяков // Повышение эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий: матер. Всеросс. семинара. – М., 2002. – С. 51-56.

Кондращенко, О.В. Гіпсові будівельні матеріали підвищеної міцності і водостійкості (фізико-хімічні та енергетичні основи) [Текст]: автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.23.05 / О.В. Кондращенко. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 40 с.

The influences of gypsum water-proofing additive on gypsum crystal growth / J. Li, G.Li, Y. Yu // Materials Letters. – 2007. – № 61. – P. 872-876.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-30

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди