№ 157 (2015)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Олександр Володимирович Семко, Євгеній Павлович Воскобійник
РОЗРАХУНОК ДЕРЕВ’ЯНОЇ ШПАЛИ В ТУНЕЛІ МЕТРОПОЛІТЕНУ НА МІЦНІСТЬ PDF
Денис Андрійович Фаст
ВПЛИВ СПОСОБІВ ПЕРЕДАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ КОЛОН PDF
Юрій Володимирович Глазунов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ PDF
Лілія Олександрівна Кушнєрова
МОДИФІКОВАНІ СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ НА ОСНОВІ МАГНЕЗІАЛЬНО-БІШОФІТНОЇ КОМПОЗИЦІЇ PDF
Віктор Миколайович Дерев’янко, Андрій Анатолійович Максименко, Ганна Миколаївна Гришко
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ БІЧНИХ ПРУЖНИХ ВІДТИСКАНЬ ГОЛОВКИ РЕЙКОВОЇ НИТКИ ПРИ ЇЇ ОДНОЧАСНОМУ ВЕРТИКАЛЬНОМУ І ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
Вадим Володимирович Новіков, Олексій Олексійович Скорик
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОШЛАМОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА PDF (Русский)
Тетяна Дмитрівна Рищенко, Костянтин Ігоревич Вяткін
ВПЛИВ МІКРОКРЕМНЕЗЕМУ ТА МЕХАНОАКТИВАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНУ В'ЯЗКІСТЬ ЦЕМЕНТНИХ СУСПЕНЗІЙ PDF
Любов Миколаївна Ксьоншкевич, Олена Миколаївна Крантовська
ОЦІНКА ЯКОСТІ ГІДРОФОБІЗУЮЧИХ ДОБАВОК І ЇХ ВПЛИВ НА ВОДОСТІЙКІСТЬ ГІПСУ PDF
Альона Вікторівна Фощ, Володимир Якович Керш, Андрій Валерійович Колесніков
ПРИНЦИПОВИЙ ОГЛЯД І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПРОЕКТУВАННЯ НОВИХ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІСНУЮЧИХ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
Наталія Віталіївна Бєлікова, Євгеній Миколайович Гречаник, Сергій Валерійович Лихицький
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДНИХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН PDF
Олександр Володимирович Малюшицький
ПРЕСІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИСЛИВОСТІ ПІЩАНИХ ОСНОВ, ЗАКРІПЛЕНИХ ҐРУНТОЦЕМЕНТОМ PDF
Володимир Григорович Іванченко
ОБҐРУНТУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ВИСОТНИХ СПОРУД ПРОСТОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ НА ДІЮ ВІТРУ PDF
Антон Володимирович Махінько, Наталія Олександрівна Махінько
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОЇ ЖОРСТКОСТІ СКРІПЛЕНЬ ДО PDF
Юзеф Леонідович Тулей
ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА БЕТОННЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПЛОТИНАХ НА СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ PDF
Олена Олександрівна Балабай
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗПАДУ БІТУМНИХ ТА МОДИФІКОВАНИХ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ PDF
Вікторія Яківна Новаковська
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОДАТКОВИХ КРИСТАЛОГІДРАТІВ НА ПОВЕРХНІ ПОЛІЕФІРНОГО ВОЛОКНА PDF
Валерій Ашотович Арутюнов
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАННОГО СТАНУ СФЕРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПОКРИТТЯ PDF
Людмила Вікторівна Гапонова, Олег Олександрович Калмиков, Сергій Сергійович Гребенчук

Рухомий склад залізниць

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ КОНТЕЙНЕРА-ЦИСТЕРНИ, РОЗМІЩЕНОГО НА ВАГОНІ-ПЛАТФОРМІ ПРИ МАНЕВРОВОМУ СПІВУДАРЯННІ PDF
Альона Олександрівна Ловська
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ КОНТЕЙНЕРА-ЦИСТЕРНИ, РОЗМІЩЕНОГО НА ВАГОНІ-ПЛАТФОРМІ ПРИ МАНЕВРОВОМУ СПІВУДАРЯННІ PDF
Леонтій Абрамович Мурадян, Владислав Юрійович Шапошник
ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ З РЕМОНТУ ВАГОНІВ PDF
Дмитро Ігорович Волошин
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА СИЛЫ НАЖАТИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЕЗДНЫХ ТОРМОЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ PDF
Олександр Михайлович Сафронов
МЕТОД ГІЛОК І МЕЖ У КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУВАННІ ВАНТАЖНО-ВИВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ PDF
Віктор Сергійович Меркулов, Ірина Григорівна Бізюк
ТЕПЛОТЕХНІЧНА МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦІЇ ОГОРОДЖЕННЯ КУЗОВА КРИТОГО ВАГОНА З ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ PDF
Вадим Миколайович Іщенко, Олексій Вікторович Фомін, Віктор Євгенович Осьмак
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ЕДИНИЦ И ПОЕЗДА В ЦЕЛОМ PDF
Олег Йосифович Єгоров
ЗАСТОСУВАННЯ БАЙЄСІВСЬКИХ МЕРЕЖ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОДУЛЯ КЕРУВАННЯ ГАЛЬМАМИ ПОЇЗДА PDF
Едуард Давидович Тартаковський, Олександр Миколайович Горобченко

Експлуатація залізниць

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПІВДЕННОЇ СИСТЕМИ ДВОСТОРОННЬОЇ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ОСНОВА PDF
Катерина Віталіївна Крячко, Євген Сергійович Недбай
ВЕНТИЛЬНІ РЕАКТИВНІ ДВИГУНИ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Олена Євгенівна Зінченко
ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗАМКНУТОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИКОНАВЧИМ ПРИСТРОЄМ СТРІЛОЧНОГО ПРИВОДА PDF
Юлія Іванівна Богатир

Автоматизовані системи електричного транспорту

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ У ТЯГОВОМУ АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ НА ОСНОВІ ЙОГО МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ PDF
Ярослав Васильович Ващенко

Телекомунікаційні системи та управління ними

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФІЛЮ СТАНДАРТІВ СТАНЦІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Володимир Петрович Мороз, Анастасія Юріївна Бурлаченко, Олександр Олександрович Шовкопляс
ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF
Антон Олександрович Лапко