ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА БЕТОННЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПЛОТИНАХ НА СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Балабай Харківський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.157.2015.61511

Ключові слова:

бетонна гребля, імовірнісна оцінка, аварії, скельна основа, ризик виникнення аварії.

Анотація

Метою роботи є розроблення способу імовірнісної оцінки ризику виникнення аварії на високих бетонних гравітаційних греблях. Об’єктивна оцінка надійності бетонних гравітаційних гребель може бути отримана імовірнісними методами сучасної теорії надійності. Запропоновано методику, що дозволяє виконати імовірнісну оцінку ризику виникнення аварій на бетонних гравітаційних греблях на скельній основі.

Посилання

СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные [Текст]. – М.: Госстрой СССР, 1986. – 40 с.

СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения [Текст]. – М.: Госстрой СССР, 1988. – 36 с.

Вайнберг, А.И. Надежность и безопасность гидротехнических сооружений. Избранные проблемы [Текст] / А.И. Вайнберг. – Харьков: Издательство «Тяжпромавтоматика», 2008. – 304 с.

ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні споруди. Основні положення [Текст]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 37 с.

ICOLD. Dam failures – Statistical Analysis [Тext] // Bulletin/ - 1995. – № 99. − 75 p.

Blind H. The Safety of Dams [Тext] // Int. Water Power and Dam construction. – 1983. – Vol. 35. – № 5. – P. 17-21.

Мозговий, А.О. Умови формування замулення водосховищ річкових гідровузлів / А.О. Мозговий, О.О. Балабай [Електронний ресурс]: Матеріали VI міжнар. наук.-техн. інтернет конф. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2014. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/37509/.

Шамов, Г.И. Заиление водохранилищ [Текст] / Г.И. Шамов. – М.-Л.: Гидрометеоиздат, 1939. – 139 с.

Ржаницын, А.Р. Теория расчета строительных конструкций на надёжность [Текст] / А.Р. Ржаницын. – М.: Стройиздат, 1978. – 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-30

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди