МЕТОД ГІЛОК І МЕЖ У КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУВАННІ ВАНТАЖНО-ВИВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

Автор(и)

  • Віктор Сергійович Меркулов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0425-6295
  • Ірина Григорівна Бізюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.157.2015.61975

Ключові слова:

оперативне планування, вантаження-вивантаження, автоматизація, регулювальне завдання, норми вантажної роботи, цілочисельне лінійне програмування, показники, метод гілок і меж, галуження, цільова функція.

Анотація

 

Стаття присвячена питанням, пов'язаним з перевезеннями вантажів. Розглянуто застосування методу гілок і меж у якості математичного апарату алгоритму планування вантажно-вивантажувальних робіт.

Необхідно розв’язати змішану задачу лінійного програмування: мінімізувати цільову функцію, що залежить від директивних і планових показників, частина з яких приймає цілі значення а решта – раціональні.

Запропонована модель адекватно описує предметну область, що дозволило на її базі розробити і впровадити на Південній залізниці ефективну програмну систему.

Посилання

Самсонкін, В.М. Ситуаційно-евристичний підхід до календарного планування вантажно-розвантажувальних робіт в регіоні залізниці [Текст] / В.М. Самсонкін, В.C. Меркулов // Залізничний транспорт України. – 2007. – № 4. – С. 8-10.

Самсонкин, В.Н. Концепция построения автоматизированной системы оперативного планирования погрузочно-выгрузочных работ и ведения штатного расписания в регионе дороги [Текст] / В.Н. Самсонкин, В.C. Меркулов // Залізничний транспорт України. – 2008. – № 3. – С. 6-10.

Меркулов, В.С. Удосконалення технології календарного планування вантаження та розвантаження. [Текст] / В.С. Меркулов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 4. – С. 21-22.

Самсонкин, В.Н. Моделирование организационного механизма распределения ресурсов при решении задачи технического нормирования. [Текст] / В.М. Самсонкін, В.C. Меркулов // Зб. наук. праць Київ. університету економіки і технологій трансп. – 2011. – Т. 19. – С. 153-164.

Меркулов, В.С. Структура моделі автоматизованої системи оперативного планування вантажно-розвантажувальних робіт в регіоні дороги [Текст] / В.C. Меркулов, І.Г. Бізюк // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – 2014. – Вип. 149. – С. 9-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-30

Номер

Розділ

Рухомий склад залізниць