DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.157.2015.61979

ТЕПЛОТЕХНІЧНА МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦІЇ ОГОРОДЖЕННЯ КУЗОВА КРИТОГО ВАГОНА З ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ

Вадим Миколайович Іщенко, Олексій Вікторович Фомін, Віктор Євгенович Осьмак

Анотація


При проектуванні та освоєнні виробництва ізотермічних вагонів, до яких належать криті вагони з теплоізоляцією, використовуються сучасні технології виготовлення кузова і створення теплоізоляційного шару. Корисність дії новітніх впроваджень на теплозахисні властивості кузова розглядається на основі створення і дослідження теплотехнічної моделі конструкції огородження критого вагона з теплоізоляцією. Розроблений формалізований опис моделі конструкції огородження кузова дозволяє встановити розташування теплових груп суцільної ізоляції, теплових містків та ущільнення в багатошаровій конструкції вагона і дослідити їх теплозахисні властивості.


Ключові слова


ізотермічні вагони, критий вагони з теплоізоляцією, формалізований опис, блочна ієрархічна схема, теплоізоляція, теплові місткі, ущільнення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колупаев, В. В Мариуполе изобрели термос [Текст] / В. Колупаев // Гудок. – Мариуполь. – 2010. – 27 июля. – С. 2-3.

Фомін, О.В. Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математичних моделей складових вантажних вагонів [Текст] / О.В. Фомін // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2013. – Вип. 6(83). – С. 87-91.

Фомін, О.В. Розробка методики впровадження різних профілів в якості складових елементів несучих систем вантажних вагонів [Текст] / О.В. Фомін // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. Сер.: «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – № 26. – С. 29-33.

Энергетика и технология хладотранспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп. / Л.Я. Левенталь, Н.Е. Лысенко, Д.И. Сучков, А. Хенаг; под ред. Л.Я. Левенталя. – М.: Транспорт, 1993. – 228 с.

Бартош, Е.Т. Энергетика изотермического подвижного состава / Е.Т. Бартош.– М.: Транспорт, 1976. – 304 с.
Flag Counter