DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.62152

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕХНІЧНОЇ СТАНЦІЇ

Ганна Василівна Шаповал, Ігор В’ячеславович Берестов, Назар Олегович Береза, Максим Вадимович Нестерцов

Анотація


У роботі проведено аналіз існуючих досліджень, присвячених питанню підвищення ефективності роботи технічних станцій, які додатково виконують функції прикордонних передавальних. Основні проблеми, які існують на сьогодні в роботі таких станцій, пов’язані з затримками вагонів, що прямують у міждержавному сполученні. Проаналізовано показники роботи технічної прикордонної станції з обробки експортно-імпортного вагонопотоку. Аналіз показав наявність значної кількості затримок вагонів через неякісне оформлення перевізних документів, недосконалість взаємодії пунктів передач експортно-імпортного вагонопотоку. Це потребує подальшого удосконалення інформаційної підсистеми функціонування технічних станцій і суміжних державних організацій.


Ключові слова


технічна станція, прикордонна передавальна станція, експортно-імпортний вагонопотік, затримки вагонів, тривалість затримок, щільність розподілу

Повний текст:

PDF

Посилання


Транспортна стратегія України на період до 2020 року [Електронний ресурс]: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 р. № 2174. – Режим доступу: http:ten-t.org.ua/transport_strategy_of_ukraine.

Про затвердження Державної програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1390. – Режим доступу: http://dokcument.ua.

Козаченко, Д.М. Математична модель для дослідження перевезення вантажів у міжнародному сполученні [Текст] / Д.М. Козаченко, Ю.М. Германюк // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – Вип. 24. – С. 28-32.

Козаченко, Д.М. Удосконалення методів оцінки залізничного транспорту у сфері міжнародних транзитних перевезень [Текст] / Д.М. Козаченко, А.І. Верлан, Ю.М. Германюк // Залізничний транспорт України. – 2013. – № 2(99). – С. 40-42.

Альошинський, Є.С. Удосконалення взаємодії інформаційних підсистем суміжних прикордонних передавальних станцій [Текст] / Є.С. Альошинський, Ю.В. Кіхтєва // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. - Вип. 127. – С. 28-33.

Шульдінер, Ю.В. Функціонування залізничних прикордонних станцій в межах транспортно-логістичних кластерів [Текст] / Ю.В. Шульдінер // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – Вип. 3/3(63). – С. 53-58.

Кіхтєва, Ю.В. Удосконалення функціонування інформаційної підсистеми прикордонних передавальних станцій [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.01 / Кіхтева Юлія Володимирівна. – Харків, 2010. – 20 с.

Бауліна, Г.С. Дослідження процесу виконання маневрової роботи із затриманими вагонами на прикордонних залізничних станціях [Текст] / Г.C. Бауліна // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2013. – Вип. 33. – С. 20-25.

Тітов, М.Ф. Підвищення ефективності функціонування технічних прикордонних передавальних станцій залізниць України [Текст]: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Тітов Микола Федорович. – Харків, 1999. – 20 с.

Обухова, А.Л. Удосконалення технології функціонування передавальних залізничних станцій в умовах змішаних та інтермодальних перевезень [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.01 / Обухова Анна Леонідівна. – Харків, 2010. – 20 с.
Flag Counter