Том 1, № 158 (2015)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

ПОШКОДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ І ПРОПОЗИЦІЇ З ЇХ ЗАПОБІГАННЯ PDF
Андрій Аркадійович Плугін, Євген Олександрович Пшеничний, Володимир Володимирович Касьянов
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МІСЬКИХ МОСТІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ PDF
Олексій Вікторович Лобяк, Армаіс Вартикесович Оганесян, Максим Олександрович Ковальов
РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХИСТУ БУДІВЛІ ВОКЗАЛУ СТАНЦІЇ КОВ’ЯГИ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ ВІД ЕЛЕКТРОКОРОЗІЇ PDF
Віталій Анатолійович Лютий, Сергій Іванович Онищенко
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ЗВАРЮВАННЯ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ МЕТОДОМ ЇХ НАТЯГУВАННЯ PDF
Володимир Павлович Шраменко, Олексій Іванович Кукота

Експлуатація залізниць

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЗБЕРЕЖЕНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ І РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОХОРОНИ ВАНТАЖІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ PDF
Ярослав Вікторович Запара, Анна Юріївна Кубай, Юлія Петрівна Герасимчук
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕХНІЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Ганна Василівна Шаповал, Ігор В’ячеславович Берестов, Назар Олегович Береза, Максим Вадимович Нестерцов
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ З ГІРКИ PDF
Олександр Миколайович Огар, Віталій Іванович Ковалишин, Ольга Олегівна Кашенець
АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ІСНУЮЧОГО СТАНУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
Андрій Володимирович Прохорченко, Марина Валеріївна Джгалієва
АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ PDF
Олександр Валерійович Лаврухін, Дмитро Ігорович Мкртичьян, Олексій Михайлович Костєнніков, Світлана Петрівна Кануннікова, Юлія Василівна Церковнюк
АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТРАНЗИТНИХ ПОЇЗДІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
Дмитро Степанович Лючков, Тетяна Вікторівна Олешко
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТИПІВ ВАГ НА СОРТУВАЛЬНІЙ СТАНЦІЇ PDF
Андрій Владиславович Оніщук, Тетяна Юріївна Калашнікова
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Інна Володимирівна Ізмайлова
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Любов Олексіївна Позднякова, Дар’я Олександрівна Білецька
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
Олександр Георгійович Дейнека, Максим Сергійович Маковський
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО PDF
Світлана Василівна Кукушкіна
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Олена Володимирівна Дикань, Дмитро Сергійович Тимофєєв

Телекомунікаційні системи та управління ними

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СОРТУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF
Олег Герасим
Класифікація та безпека переїздів на залізницях України за період 2011-2014 рр. PDF
Анатолій Борисович Бойнік, Олександр Віталійович Севідов, Валерій Сергійович Сосєдєнко
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ ЗНАЧЕНЬ ПЕРІОДУ ДІАГНОCТУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Віктор Федорович Кустов, Олександр Володимирович Москаленко
ДО ПИТАННЯ ЕНЕРГОРАЦІОНАЛЬНОГО ВЕДЕННЯ ПОЇЗДІВ PDF
Василь Степанович Блиндюк
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ НЕСУЩЕЙ ФАЗО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ PDF
Карина Артурівна Трубчанінова, Анна Володимирівна Чоботок
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ЦИФРОВИХ КОМУТАЦІЙНИХ ПОЛІВ PDF
Юлія Олександрівна Отченаш
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КОЛІЙНОГО ПРИЙМАЧА СИГНАЛІВ З АМПЛІТУДНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ PDF
Володимир Шайдулович Хісматулін, Катерина Валеріївна Козар
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПАРАТУРИ ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ ПРИ ЗМІНІ ОПОРУ БАЛАСТУ PDF
Володимир Шайдулович Хісматулін, Володимир В’ячеславович Тихонюк
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУР СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ НА СТАНЦІЇ PDF
Володимир Петрович Мороз, Олександр Олександрович Шовкопляс, Анастасія Юріївна Бурлаченко