УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ З ГІРКИ

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Огар Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Віталій Іванович Ковалишин Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ольга Олегівна Кашенець Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.62172

Ключові слова:

сортувальна гірка, керуючі дії, автоматизація, гальмування відчепів, система підтримки прийняття рішень

Анотація

Розроблено процедуру формування керуючих дій при гальмуванні відчепів на гальмових позиціях сортувальної гірки. Запропоновано підхід до обчислення приблизного значення основного питомого опору руху відчепа. Дано рекомендації щодо розміщення магнітних датчиків на полігоні. 

Посилання

Бобровский, В.И. Теоретические основы совершенствования конструкции и технологии работы железнодорожных станций [Текст]: дисс... д-ра техн. наук: 05.22.20 / В.И. Бобровский. – Днепропетровск, 2002. – 534 с.

Бобровский, В.И. Многошаговый двухэтапный метод оптимизации режимов роспуска составов на горках [Текст] / В.И. Бобровский // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2004. – №2. – С. 8-14.

Бобровский, В.И. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках [Текст]: монография / В.И. Бобровский, Д.Н. Козаченко, Н.П. Божко, [и др.]. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2010. – 260 с.

Лебединская, Е.Н. Разработка адаптивной автоматической системы управления работой сортировочной горки [Текст]/ Е.Н. Лебединская, Н.Н. Новгородов, Л.В. Пальчик [и др.] // Вестник ВНИИЖТа. – 1999. – №3. – С. 32-34.

Жуковицкий, И.В. Управление замедлителями тормозной позиции сортировочной горки. Часть 1. Модель системы [Текст] / И.В. Жуковицкий, Г.И. Загарий, Н.И. Луханин // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2000. – № 5. – С. 19-25.

Жуковицкий, И.В. Управление замедлителями тормозной позиции сортировочной горки. Часть 2. Модель системы [Текст] / И.В. Жуковицкий, Г.И. Загарий, Н.И. Луханин // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2002. – № 4. – С. 17-20.

Шелухин, В.И. Прицельное торможение на базе адаптивных алгоритмов [Текст] / В.И. Шелухин, И.Н. Малышев, Д.А. Милехин // Автоматика, связь, информатика. – 2000. – №2. – С. 9-11.

Шабельников, А.Н. Разработка теории и методов автоматизации управления сложными процессами на сортировочной станции [Текст]: дисс. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / А.Н. Шабельников. – М., 2005. – 344 с.

Ковалев, С.М. Нечетко-темпоральные модели структурного анализа и идентификации динамических процессов в слабо формализованных задачах принятия решений [Текст]: дисс... д-ра техн. наук: 05.13.01, 05.13.17 / С.М. Ковалев. – Таганрог, 2002. – 337 с.

Огар, О.М. Інтелектуальна підтримка процесів прийняття рішень при регулюванні швидкості скочування відчепів з гірки [Текст] / О.М. Огар // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 5-6. – С. 39-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-10

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць