DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.62197

АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТРАНЗИТНИХ ПОЇЗДІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Дмитро Степанович Лючков, Тетяна Вікторівна Олешко

Анотація


Удосконалення технології обслуговування транзитного вагонопотоку в міжнародному сполученні – один із варіантів підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту. Основна мета даного виду перевезень – забезпечення безперевантажувальних перевезень у змішаному сполученні без тари або в полегшеному упакуванні від складу відправника вантажу до складу вантажоодержувача.

Однією з найважливіших переваг даного виду перевезень є збереження вантажів під час транспортування від відправника до одержувача різними видами транспорту та забезпечення принципу доставки вантажу «від дверей до дверей».

Корінне удосконалення організації транзитних перевезень у міжнародному сполученні може бути забезпечено завдяки чіткій взаємодії різних видів транспорту і вантажовласників, створенню системи спеціалізованих маршрутів для змішаних перевезень вантажів, введенню єдиного порядку обертання контейнерів і контрейлерів.

Ключові слова


транзитний вагонопоток, міжнародне сполучення, безперевантажні технології, змішані перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Соломаха, І.В. Проблеми і перспективи розвитку транзитних перевезень та підвищення якості транзитних послуг на залізницях України [Текст ] / І.В. Соломаха // Зб. наук. праць студ. та магістрів. – Харків: Укр ДАЗТ, 2008. – Вип. 89. – С. 64-68.

Кірпа, Г.М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему [Текст]: монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – С. 190-193.

Железные дороги колеи 1520 мм [Текст]: СТН Ц-01-95. – М., 1995. – 86 с.

Безперевалочное грузовое сообщение [Текст] // Железнодорожный транспорт: Симпозиум в ЦНИИТЭИ МПС России. – 1996. – № 7. – С. 64-65.

Гайдаров, Н. Тележки с раздвижными колесными парами [Текст] / Н. Гайдаров // Бюл. ОСЖД. – 1992. – № 3-4. – С. 20-23.

Баритко, А.Л. Організація і технологія зовнішньоторгових перевезень [Текст] / А.Л. Баритко, П.В. Куренков // Залізничний транспорт України. – 1998. - №8. – С. 59-63.

Демин, Ю.В. Визначення сфери ефективності контрейлерних перевезень [Текст] / Ю.В. Демин [та ін.] // Залізничний транспорт України. – 1998. - №1. – С. 4-5.

Про транспортно-експедиторську діяльність [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 21. – С. 18-21.

Про залізничний транспорт [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. – С.46-51.

Салатов, К.Х. Міжнародні транспортні коридори [Текст] / К.Х. Салатов, А.В. Шобанов // Залізничний транспорт України. – 1998. - №1. – С. 2-5.

Мостовой, М.В. Покращення використання вагонів на вантажних станціях [Текст] / М.В. Мостовой, А.М. Котенко // Зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 62. – С.118-124.

Itermodal Transport Services Part F: Container Railway As MTO Industry Structure And Practices [Text]. – China. - October 2014.

Статут залізниць України [Текст]. – К.: Транспорт України, 1998. – 84 с.

Кирпа, Г.Н. Організація контрейлерних перевезень в Україні [Текст]: монографія / Г.Н. Кирпа. - Донецьк: Арт-Пресс, 1998. – 132 с.

Моніторинг економічних показників роботи залізниць України за період 2006-2008 рр. [Текст] // Зб. статист. показників. – 2009. – С. 30-53.

Альошинський, Є.С. Принципи логістичного дослідження роботи прикордонних передавальних станцій [Текст] / Є.С. Альошинський, Ю.В. Кіхтєва // Восточно-европейский сборник передовых технологий; Укр.держ. акад. залізничн. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип. 1. – С. 110.
Flag Counter