МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Любов Олексіївна Позднякова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Дар’я Олександрівна Білецька Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.62212

Ключові слова:

організація, персонал, метод, принцип, система, управління

Анотація

 

Стаття присвячена визначенню головних загальних методів і принципів управління, вивченню філософій організацій країн світу та  дослідженню системи управління персоналом організації. 

Посилання

Бєсєдін, М.О Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант) [Текст]: підручник / М.О. Бєсєдін, В.М. Нагаєв. — К.: Центр навчальноїлітератури, 2005. – 496 с.

Бородіна, О.М. Людський капітал на селі: наукові основи, стан, проблеми розвитку [Текст] / О.М. Бородіна. — К.: ІАЕ УААН, 2003. — 277 с.

Гавкалова, Н.Л. Менеджмент персонала [Текст]: учебн. пособие / Н.Л. Гавкалова, Н.С. Маркова. — 2-е изд., исправ. и доп. — Xарьков: ИД «ИНЖЗК», 2005. — 304 с.

Генкин, Б.М. Зкономика и социология труда [Текст]: учеб. для вузов / Б.М. Генкин. — М: Изд. группа «НОРМА-ИНФРА-М», 1998. — 384 с.

Зиновьев, И.Ф. Управление персоналом [Текст]: учебн. пособие / И.Ф. Зиновьев [и др.]. — Симферополь: Таврия, 1998. – 398 с.

Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия [Текст]: учебн. пособие / Е.В. Маслова; под ред. П.В. Шеметова. — М. ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЗиУ, 2000. — 312 с.

Мескон, М.X. Основы менеджмента [Текст] / М.Х. Мескон, М. Альбер, Ф. Хедоури; пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — 702 с.

Мшайлова Л. I. Економічні основи формування людського капі-талу в АПК. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2003. — 326 с.

Мшайлова, Л.I. Чинники ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами на землях східної Німеччини [Текст] / Л.І. Мшайлова // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 114-118.

Мшайлова, Л.I. Управління персоналом [Текст]: навч. посібник / Л.І. Мшайлова. — Суми: BAT «СОД», вид-во «Козацький вал», 2003. — 252 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-10

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць