DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.62315

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

Світлана Василівна Кукушкіна

Анотація


Удосконалено визначення інноваційного потенціалу підприємства. Надано визначення інноваційного потенціалу локомотивного депо: це сукупність усіх потрібних для інноваційного розвитку ресурсів і можливостей, що забезпечують готовність і здатність депо здійснювати інноваційну діяльність, та чинників, які створюють необхідні умови для оптимального використання цих ресурсів і можливостей з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності як депо, так і залізничного транспорту в цілому

Ключові слова


інноваційний потенціал, локомотивне депо, залізничний транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Кірдіна, О.Г. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку залізничного транспорту [Текст] / О.Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 50. – С. 285-289.

Дикань, В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст]: монографія. / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Сич, Є.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту [Текст] / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. – К.: Логос, 2002. – 256 с.

Воловельська, І.В. Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І.В. Воловельська [Українська держ. академія залізничного транспорту]. — Харків, 2008. — 20 с.

Кірдіна, О.Г. Концепція управління інвестиційно-інноваційним потенціалом залізничного транспорту України [Текст] / О.Г. Кірдіна //Залізничний транспорт України. – 2010. – №2. – С. 13-17.

Назаренко, І.Л. Методика оцінки інноваційного потенціалу локомотивного депо [Текст] / І.Л. Назаренко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №37. – С. 254-259.

SABADKA, Dusan. Innovation potential metrics [Text] //Annals of facility engineering Hunedoara – international journal of engineering (HUNEDOARA, ROMANIA). Tome X (Year 2012). Fascicule 3. ISSN 1584 – 2673.

Гриньов, А.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / А.В. Гриньов // Проблеми науки. — 2003. — № 12. — С. 12-17.

Богма, О.С. Сутність інноваційного потенціалу підприємства [Текст] // Вісник Запорізького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 1(9). – С. 12-15.

Гунин, В.Н. 17-модульная программа для менеджеров. Модуль 7: Управление развитием организации [Текст] / В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Ю. Ляпина — М.: ИНФРА-М, 1999. — 328 с.

Верба, В.А. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / В.А. Верба, І.В. Новікова // Проблеми науки. – 2003. – №4. – С. 22.

Сидич, О.В. Діагностика інноваційного потенціалу підприємств [Текст] / О.В. Сидич // Економіка і регіон. – 2005. – №3. – С. 87-91.

Рудыка, О.В. Интегральная оценка уровня развития инновационного потенціала предприятия [Текст] // Бизнес Информ. – 2006. – №3. – С. 27-34.

Коюда, П.М. Інноваційний потенціал залізничного транспорту: сутність, структура та фактори впливу [Текст] / П.М. Коюда, Г.В. Озерська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013.– № 43. – С. 41-45.
Flag Counter