РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХИСТУ БУДІВЛІ ВОКЗАЛУ СТАНЦІЇ КОВ’ЯГИ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ ВІД ЕЛЕКТРОКОРОЗІЇ

Автор(и)

  • Віталій Анатолійович Лютий Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Сергій Іванович Онищенко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.63090

Ключові слова:

струм витоку, пасивний захист, активний захист, електрокорозія, електричний струм.

Анотація

Визначено електричні потенціали на поверхні конструкцій будівлі вокзалу станції Ковяги Південної залізниці. Для захисту конструкцій будівлі вокзалу під час реконструкції запропоновано використання пасивного та активного захисту від електрокорозії. У якості активного захисту пропонується використовувати лакофарбове покриття з жертовним електродом.

Посилання

Бабушкін, В.І. Захист будівельних конструкцій та споруд від агресивних дій з рішенням практичних задач [Текст]: навч. посібник. / В.І. Бабушкін, А.А. Плугін, І.Е. Казімагомедов, О.О. Скорик. – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – 214 с.

Исследование влияния токов утечки и блуждающих токов на здания и сооружения, расположенные возле электрифицированных железнодорожных путей [Текст] / А.Н. Плугин, Ал.А. Плугин, А.А. Дудин [и др.] // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, 2009. - № 40. – С. 88-104.

Плугин, Ал.А. Связь аварийности конструкций с токами утечки на электрифицированных участках железных дорог [Текст] / Ал.А. Плугин, Я.В. Гавриленко, Е.В. Дульцев // Зб. наук. праць. - Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 103. – С. 218-222.

Блуждающие токи на конструкциях, зданиях и сооружениях, расположенных вблизи электрифицированных постоянным током участках железных дорог [Текст] / А.Н. Плугин, А.А. Плугин, О.А. Калинин // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 109. – С. 131-143.

Исследование влияния переменного электрического поля в бетоне на его электрокоррозию [Текст] / А.Н. Плугин, А.А. Плугин, А.А. Дудин [и др.] // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2010. – Вип. 43. – С. 197-211.

Захист від електрокорозії та електрообробка бетонів, виробів і конструкцій із них [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/zahist-vid-elektrokoroziyi-ta-elektroobrobka-betoniv-virobiv-i-konstrukciy-iz-nih – Загол. з екрану.

Механизм электрокоррозии бетонных конструкций пульсирующим однонаправленным блуждающим током или током утечки [Текст] / А.Н. Плугин, А.А. Плугин, О.С. Борзяк [та ін.] // Науковий вісник будівництва. – Харків, 2007. – Вип. 42. – С. 106-111.

Проектирование долговечности конструкций и сооружений из бетона на основе физико-химических моделей [Текст] / А.Н. Плугин, А.А. Плугин, О.С. Борзяк [та ін.]. // Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa: VIII Konferencje Naukowo-Techniczna, 18-20 maja 2006. - Olsztyn, 2006. - S. 143-152.

Спосіб визначення електрокорозійної стійкості захисних покриттів [Текст]: пат. 88998 UA: МПК Е04В1/66, Е04В1/62. / Плугін А.М., Плугін А. А., Подтележнікова І.В., Афанасьєв О.В., Горбачова Ю.М., Мірошніченко С.В., Плугін Д.А., Плугін О.А., Дудін О.А., Борзяк О.С.; заявник та патентовласник Укр. держ. акад. залізнич. трансп. - №а200811897; заявл. 07.10.2008; опубл. 10.12.2009, Бюл. №23. – 4 с.

Research of influence of leakage currents and stray currents on railways on buildings and constructions [Текст] / A.N. Plugin, O. Plugin, O. Borzyak [та ін.]. // 17 Internationale Baustofftagung, 23-26 September 2009, Bundesrepublik Deutscland: Tagungsbericht. - Weimar, 2009.- Band 2.- P. 1151-1156

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-15

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди