DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.153.2015.64333

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОБОТИ АКТИВНОГО ФІЛЬТРА ПОСЛІВДОВНОГО ТИПУ З ІМПУЛЬСНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ

Юрій Олександрович Семененко

Анотація


 

У статті приведені результати дослідження процесів роботи активного фільтра послідовного типу з імпульсною системою керування за допомогою комп’ютерної моделі в середовищі MATLAB. Запропонована структура активного фільтра, що входить до складу комбінованого, може використовуватися на тягових підстанціях постійного струму, як фільтрокомпенсуючий пристрій для придушення змінної складової вихідної напруги, а також для покращення якості електричної енергії контактної мережі постійного струму.   


Ключові слова


активний фільтр, спектральний склад, імпульсна система керування, змінна складова, тягова підстанція, гармонійні складові

Повний текст:

PDF

Посилання


Щербак, Я.В. Аналіз динамічних характеристик комбінованого фільтра тягової підстанції [Текст] / Я.В. Щербак, Ю.О. Семененко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, №142. – 2013 р. – С. 137-143.

Щербак, Я.В. Активна фільтрація вихідної напруги тягової підстанції постійного струму [Текст] / Я.В. Щербак., Ю.О. Семененко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, №127. – 2011 р. – С. 146-151.

Губаревич, В.Н. Основы проектирования активных энергетических фильтров [Текст] / В.Н. Губаревич, В.М. Рябенький, А.А. Шерман // АН УССР. – К.: ИЭД, 1979. – №192. – 44 с.

Design considerations for maintaining DC side voltage of hybrid active power filter with injection circuit/ A.Luo, Z.Shuai, J.Shen [et. al.]// Power Electronics, IEEE Transactions.- 2009.-vol. 24.- P. 75-84.

Гусев, И.И. Активный фильтр компенсационного типа для мощных вентильных преобразователей [Текст] / И.И. Гусев, А.А. Шерман, Г.В. Ахвердян [и др.] // ЭП. Преобразовательная техника. – 1980. – №4. – С. 15-18.

G.T. Heydt, Y. Liu, “Second harmonic components in power system voltages and currents”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 20, No. 1, January 2006, pp. 521-523.

Johan Lundquist, On Harmonic Distortion in Power Systems, Department of Electric Power Engineering, Chalmers University оf Technology, Technical report no 371L, Göteborg, Sweden, P.147. – 2001.

Dán A. Filtering of harmonics generated by thyristor controlled AC traction systems/ A. Dán, J. Kisvölcsey, Gy. Varjú// In Proc. II. International Conference on Harmonics in Power Systems, pp.404-413., Winnipeg, 6-7.- October, 1986.

Ludbork Allan Harmonic filtered for notch reduction // IEEE IAS 21-th Annu. Denver. – P. 1043 – 1047.

Stephen M. Williams, Richard G. Hoff. Discrete controlled harmonic and reactive power compensator // IEEE/ IAS 23-th Annu Mact. Pittsburgh (Pennselvania). – Oct. 1988. – P. 881 – 887.

ЦЕ-0024 Інструкція з технічного обслуговування та ремонту обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення та секціонування електрифікованих залізниць, затверджена наказом Укрзалізниці [Текст] від 21.12.2007 року № 618-Ц.
Flag Counter