№ 153 (2015)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

ВПЛИВ ТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ БУДІВЛІ НА ПОКАЗНИКИ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ PDF
Валерій Іванович Дешко, Надія Андріївна Буяк
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОРАЙОННОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ PDF
Олександр Олексійович Алексахін, Олександр Володимирович Бобловський
ОЦЕНКА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СЕРИИ «АЛЮТЕРМ» PDF
Людмила Викторовна Гапонова, Елена Александровна Петрова
ВИЗНАЧЕННЯ БУФЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПИЛУВАТО-ГЛИНИСТИХ ТА ПІЩАНИХ ҐРУНТІВ PDF
Ганна Михайлівна Левенко
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ ТА ГРАНИЧНИЙ СТАН СТАЛЕБЕТОННИХ ПУСТОТНИХ ПЛИТ PDF
Олексій Вікторович Лобяк, Денис Валерійович Головко
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКЛОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ КОНВЕЙЕРНЫХ ГАЛЕРЕЙ PDF
Виктория Евгеньевна Волкова, Илья Сергеевич Смолий
ВПЛИВ ДОБАВКИ ПОЛІМЕРНОГО ЛАТЕКСУ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІТУМУ ТА АСФАЛЬТОБЕТОНУ PDF
Сергій Володимирович Оксак
РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРВИЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГРУНТОМАТЕРИАЛОВ В ПРИСУТСТВИИ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА PDF
Наталья Владимировна Грано
ДО ВОПРОСУ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО АЕРОДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ВІТРОВОГО ЗБУДЖЕННЯ, ЩО ДІЄ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУ ПЛАТФОРМУ PDF
Владимир Алексеевич Удовенко, Татьяна Николаевна Алёшечкина
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗОТРОПНЫХ ПЛИТ С СИММЕТРИЧНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМ ЗАГРУЖЕНИИ PDF
Евгений Федорович Орел, Глеб Леонидович Ватуля, Андрей Васильевич Игнатенко
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНИХ АМОРФНИХ СТРУКТУР PDF
Анатолій Михайлович Павленко, Богдан Олегович Усенко, Кошлак А. В.

Рухомий склад залізниць

СКЛАДЕНІСТЬ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДІВ ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ PDF
Сергій Григорович Жалкін, Олексій Денисович Жалкін
СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД PDF
Олександр Борисович Бабанін, Денис Вікторович Ломотько, Олександр Миколайович Горобченко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО КОРЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТО, ПР ЛОКОМОТИВІВ В ПІСЛЯ НОРМАТИВНИЙ ПЕРІОД ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Олександр Семенович Крашенінін
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ КОНТРОЛІ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ PDF
Вадим Михайлович Петухов
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ГАЛЬМ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ PDF
Василь Григорович Равлюк, Ярослав Володимирович Дерев’янчук
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕНЬ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ PDF
Світлана Олександрівна Бантюкова
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КОМУТАЦІЇ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ЛОКОМОТИВІВ PDF
Василь Степанович Блиндюк

Автоматизовані системи електричного транспорту

ДИНАМІЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕДАЧІ СТАТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ ГАЛЬМУВАННЯМ PDF
Яків Васильович Щербак, Володимир Павлович Нерубацький
ДВОРІВНЕВИЙ ІНВЕРТОР З ПОКРАЩЕНОЮ ФОРМОЮ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ PDF
Юрій Ілліч Гусевський, Сергій Миколайович Лутай, Антон Геннадійович Мастепан, Юлія Володимирівна Пашинська
ИССЛЕДОВАНИЕ АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ PDF
Артем Сергійович Маслій, Андрій Сергійович Маслій
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ НА ВИЗУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ PDF
Катерина Валеріївна Ягуп
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОГО ТРЕХФАЗНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ С КОРРЕКЦИЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ PDF
Александр Андреевич Плахтий
Computer implementation of the indirect method for estimating of the predicted microroughnesses PDF
Aleksandr Ienikieiev
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
Олександр Іванович Семененко, Юрій Олександрович Семененко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА PDF
Сергій Геннадійович Буряковський
Security robotic industrial processes PDF
Aldona Kuśmińska-Fijałkowska, Anton Mastepan
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ УСТАНОВОК ГАРАНТОВАНОГО ЖИВЛЕННЯ БЛОЧНО МОДУЛЬНИХ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ PDF
Олександр Данилович Супрун, Олексій Віталійович Коваленко
ШВИДКОДІЮЧИЙ РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ВУЗЛОВИХ СХЕМ ЖИВЛЕННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
Володимир Миколайович Баженов, Микола Миколайович Одєгов
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ АСИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
Сергій Іванович Яцько, Ярослав Васильович Ващенко
ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ PDF
Микола Іванович Шпіка, Володимир Павлович Андрійченко, Віталій Анатолійович Герасименко
ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ТРАМВАЙНОГО ВАГОНУ PDF
Микола Іванович Шпіка, Володимир Павлович Андрійченко, Андрій Іванович Бесараб
ГАРМОНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ С ШИРОТНО – ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ PDF
Катерина Яківна Івакіна
ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ PDF
Олександр Іванович Акімов, Дмитро Леонідович Сушко, Владислав Вадимович Панченко, Дмитро Арнольдович Стояновський
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОБОТИ АКТИВНОГО ФІЛЬТРА ПОСЛІВДОВНОГО ТИПУ З ІМПУЛЬСНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ PDF
Юрій Олександрович Семененко
ФАКТОР ПУЛЬСАЦИЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С ДВУХСТОРОННЕЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ PDF
Яків Васильович Щербак, Катерина Яківна Івакіна, Владислав Вадимович Панченко

Теплові двигуни

ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДВИГУНІВ PDF
Володимир Іванович Рубльов, Ганна Володимирівна Біловол
НАНЕСЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ СОДЕРЖАЩЕГО ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА PDF
Сергій Сергійович Тимофеєв
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА PDF
Анатолий Петрович Фалендыш, Лариса Алексеевна Пархоменко, Ольга Витальевна Клецкая, Павел Владимирович Рукавишников