ВПЛИВ ТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ БУДІВЛІ НА ПОКАЗНИКИ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ

Автор(и)

  • Валерій Іванович Дешко Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Надія Андріївна Буяк Національний технічний університет України «КПІ»,

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.153.2015.64339

Ключові слова:

адаптивна модель, тепловий комфорт, прогнозована середня оцінка якості внутрішнього середовища, прогнозований процент незадоволених температурним середовищем

Анотація

У даній роботі проаналізовано різні моделі теплового комфорту. Серед яких виділяють наступні: адаптивна модель, модель PMV та модель, в основі якої – мінімум споживання ексергії людським тілом. Визначено вплив на показники теплового комфорту покращення теплового захисту огороджуючих конструкцій будівлі. Для аналізу обрано віртуальну модель кімнати та людини. Проаналізовано вплив теплового захисту одягу, температури внутрішнього, зовнішнього повітря на відчуття комфорту людиною

Посилання

Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту,освітлення та акустики будівель (EN 15251:2007, IDT): ДСТУ Б EN 15251: 2011. – [чинний від 01.01.2013]. – К.: - Мінрегіон України, 2012. – 33 с. (Національний стандарт України).

Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового комфорту (EN ISO 7730:2011, IDT): ДСТУ Б EN ISO 7730: 2011. – [чинний від 01.07.2013]. – К.: - Мінрегіон України, 2012. – 64 с. (Національний стандарт України).

Енергоефективність будівель. Загальне енергоспоживання та визначення енергетичних показників (EN 15603:2012): ДСТУ Б EN 15603: 2012. – [чинний від 01.01.2014]. – К.: - Мінрегіон України, 2012. – 43 с. (Національний стандарт України).

Fanger P. O. Assessment of man's thermal comfort in practice // British Journal of Industrial Medicine. – 1973. – №30. – С. 313–324.

Шиванов В. В. Обеспечение теплового режима производственных помещений системами газового лучистого отопления : дис. канд.: 05.23.03 –- Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение / Шиванов В. В. – Нижний Новгород, 2007. – 134 с.

Бабич Н.И. Нечеткая модель оценки комфортных условий при проектировании систем кондиционирования воздуха // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 64. – С. 36-40.

Возняк О. Т. Вплив параметрів внутрішнього мікроклімату приміщення на теплообмін людини / О. Т. Возняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 662 : Теорія і практика будівництва. – С. 84–88.

Дешко В. И. Влияние комфортных условий на интегрированную стоимость отопления / В. И. Дешко, Н. А. Буяк. // Промышленная теплотехника. – 2009. – №7. – С. 63–64.

Дешко В. І. Показники опалення будівель і температурні умови комфортності / В. І. Дешко, Н. А. Буяк. // Промышленная теплотехника. – 2010. – №1. – С. 66–70.

Schweiker M. Adaptive comfort from the viewpoint of human body exergy consumption. / M. Schweiker, M. Shukuya. // Building and Environment. – 2012. –V. 51. – P. 351–360.

Prek М. Exergy analysis of thermal comfort / М. Prek. // International Journal of Exergy. – 2004. – V. 1. –P. 303–315.

[Elecrtonic Resource]. –Mode of access: URL: http://www.annex49.info/download/Annex49_HBE.pdf. – Title from screen.

A relation between calculated human body exergy consumption rate and subjectively assessed thermal sensation / [A. Simone, J. Kolarik, T. Iwamatsu та ін.]. // Energy and Buildings. – 2011. – V. 43. – P. 1–9.

Juusela M. A. Human body exergy consumption and thermal comfort of an office worker in typical and extreme weather conditions in Finland / M. A. Juusela, M. Shukuya. // Energy and Buildings. – 2014. – №76. – P. 249–257

Baldi M. G. Thermal Exergy Analysis of a Building / M. G. Baldi, L. Leoncini. // Energy Procedia. – 2014. – V. 62. – P. 723–732.

A novel human body exergy consumption formula to determine indoor thermal conditions for optimal human performance in office buildings / X.Wu, J. Zhao, B. W. Olesen, L. Fang. // Energy and Buildings. – 2013. – V. 56. – P. 48–55.

The use of a thermophysiological model in the built environment to predict thermal sensation: Coupling with the indoor environment and thermal sensation. // Building and Environment. – 2013. – V. 59. – P. 10–22.

Human body exergy analysis and the assessment of thermal comfort conditions / K. E.Keutenedjian Mady, M. S. Ferreira, J. I. Yanagihara, S. Oliveira. // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2014. – V. 77. – P. 577–584.

Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях: ГОСТ 30494: 1996. – [чинний від 01.03.1999]. –М.: – Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве: 1999. –13 с. (Межгосударственный стандарт).

Ergonomics of the thermal environment–Instruments for measuring physical quantities: BS EN ISO 7726: 2001. – [Execute Date 2001/11/6 ]. - British Standards: 2001. – p. 62 (Adopted International Standard).

Fanger P. O. Thermal comfort / Fanger. – New-York: Mc Graw Hill book company, 1970.

Wai Leung Tse. A distributed sensor network for measurement of human thermal comfort feelings / Wai Leung Tse, Wai Lok Chan. // Sensors and Actuators. – 2008. –V. 144. – P. 394–402.

Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006.– [чинний від 01.01.2008]. – К.: - Міністерство Будівництва, Архітектури та Житлово-Комунального Господарства України, 2006. – 73 с. (Державні будівельні норми України).

Calucation of Predicted mean Vote (PMV), and Predicted Percentage Dissatisfied (PPD) [Elecrtonic Resource]. –Mode of access: URL: http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PMV-PPD.html. – Title from screen.

CBE Thermal Comfort Tool [Elecrtonic Resource]. –Mode of access: URL: http://comfort.cbe.berkeley.edu. – Title from screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-26

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди