УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ОПЕРАТОРІВ РУХОМОГО СКЛАДУ НА ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Валерій Вячеславович Кулешов Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.150.2014.67324

Ключові слова:

дирекція залізничних перевезень, залізниця, інформаційно-керуюча система, оператор перевезень, передавальна станція

Анотація

Розглянута схема оперативної взаємодії операторів рухомого складу на передавальних станціях залізниць України. Наведена структура взаємодії з компаніми-операторами перевезень дозволяє гнучко виконувати подальше реформування передавальних станцій залізниць. Модель діяльності міждержавної передавальної станції на мережі залізниць України, яка з метою мінімізації експлуатаційних витрат повинна враховувати чинники оптимізації обробки добового потоку поїздів і вагонів, можливо описати ланцюгом Маркова.

Посилання

Загальне положення про залізничну станцію, затверджене наказом Укрзалізниці № 1041-ЦЗ від 30.12.2004. ЦД-0054 [Електронний ресурс]. - Режим доступа: www/URL: http://scbist.com/dokumenty-ukrzal-znic/21640-cd-0054-zagalne-polozhennya-pro-zal-znichnu-stanc-yu-zatverdzhene-nakazom-ukrzal-znic-v-d-30-12-2004-1041-cz.html. – Загл. з екрану.

Про Комплексну програму розбудови державного кордону України. Указ президента України №596/93 16.12.1993 р. Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента №70/99 від 27.01.1999, №963/2009 від 24.11.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступа: www/URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/596/93. - Загл. з екрану.

Альошинський, Є.С. Напрямки удосконалення роботи прикордонних передавальних залізничних станцій на кордонах з країнами СНД [Текст] / Є.С. Альошинський, Н.В. Колесникова // Вісник ХПІ. – Х., 2009. - №15. – С.29-34.

Губарь, М.В. Разработка имитационной модели работы пограничной передаточной станции [Текст] / М.В. Губарь, Кособокова Е.Н. // Актуальные проблемы управления перевозочным процессом: Сб. научн. тр. Вып. 6 - СПб, ПГУПС, 2006. - С. 58-65.

Данько, М.І. Модель беззбиткової технології перевезень вагонами власності операторських компаній на базі ресурсозбереження [Текст] / М.І. Данько, В.М. Запара, В.В. Кулешов // Восточно - Европейский журнал передовых технологий. – Х., 2006. - № 2/2(20). - С. 140-142.

Данько, М.І. Побудова моделі оцінки інвестицій у залізничну інфраструктуру при взаємодії залізничних адміністрацій та операторів перевезень [Текст] / М.І. Данько, Д.В. Ломотько, В.В. Кулешов // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Х., 2012. - Вип. 134 - С. 7-13.

Данько, Н.И. Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности [Текст] / Н.И. Данько, Д.В. Ломотько, В.В. Кулешов //Инновационный транспорт. Научно-публицистическое издание, № 4 (5). – 2012 г. - С. 8-13.

Калашников, В.В. Сложные системы и методы их анализа [Текст] / В. В. Калашников // Новое в жизни, науке, технике (Серия «Математика, кибернетика», №9). - М.: Знание, 1980. - 64 с.

Кулешов, В.В. Обґрунтування технології перевезень парком вагонів операторських компаній [Текст] / В.В. Кулешов // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Х., 2005. - Вип. 71. - С. 149-157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-25

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць