№ 150 (2014)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

РАЦІОНАЛЬНІ ЗГИНАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ЗІ СТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ЗАПОВНЕНИМИ БЕТОНОМ ПОРОЖНИНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СКЛЕЮВАННЯ PDF
Олександр Іванович Лапенко, Павло Сергійович Білокуров, Григорій Іванович Гришко, Анна Ігорівна Машкова
ГРАНИЧНІ ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ В ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ ТОНКИХ ПРУЖНИХ ПЛАСТИН, ЩО ПОСЛАБЛЕНІ ТРІЩИНАМИ PDF
Юлія Сергіївна Шувалова
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ ПРОТАЛКИВАНИЯ КОРОТКИХ БАЗАЛЬТОВЫХ ТРУБ PDF
Дмитрий Федорович Гончаренко, Дмитрий Александрович Бондаренко, Юрий Викторович Булгаков

Рухомий склад залізниць

ВИБІР І ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ УТРИМАННЯ ЛОКОМОТИВІВ PDF
Олександр Семенович Крашенінін

Експлуатація залізниць

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЧЕРЕЗ ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ PDF
Євген Семенович Альошинський, Євгеній Іванович Балака, Софія Олександрівна Світлична, Олександр Сергійович Рижонков
АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ПРИКОРДОННИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Євген Семенович Альошинський, Георгій Гівійович Замбрибор
АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРОПУСКУ МІЖНАРОДНОГО ВАНТАЖОПОТОКУ ЧЕРЕЗ ПРИКОРДОННІ ПЕРЕДАВАЛЬНІ СТАНЦІЇ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (СУР) PDF
Євген Семенович Альошинський, Оксана Сергіївна Пестременко-Скрипка, Святослав Васильович Водошняк, Сергій Олександрович Кучеренко
ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ОБСЯГІВ ПАСАЖИРІВ ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ НА ПІДСТАВІ ГНУЧКОЇ ТАРИФІКАЦІЇ PDF
Тетяна Юріївна Калашнікова, Муса Мансурович Сейдаметов
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ПІД’ЇЗНОЇ КОЛІЇ І СТАНЦІЇ PDF
Антон Олександрович Ковальов, Вікторія Наріманівна Абдуллаєва, Ігор Ігорович Холод
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ОПЕРАТОРІВ РУХОМОГО СКЛАДУ НА ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
Валерій Вячеславович Кулешов
АНАЛІЗ ВІДОМИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ОПТИМАЛЬНОЇ ЕТАПНОСТІ РОЗВИТКУ СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ PDF
Максим Юрійович Куценко, Віта Русланівна Фефелова, Ірина Олександрівна Тупотіна, Катерина Сергіївна Кальцова
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДЕЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВУЗЛОВОЇ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ТА АНАЛІЗ ЇЇ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ PDF
Денис Вікторович Ломотько, Сергій Ігорович Поліщук, Ярослав Ігорович Семіон
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПУНКТУ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Анна Леонидовна Обухова, Богдан Милькевич
РОЗРАХУНОК ШВИДКОСТІ І НАПРЯМКУ ВІТРУ В ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ З ГІРКИ PDF
Олександр Миколайович Огар
АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ДІЛЬНИЦЬ PDF
Андрій Володимирович Прохорченко, Вікторія Анатоліївна Огієнко
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ РУХУ СПЕЦІАЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ PDF
Ганна Олександрівна Сіваконева
ПІДВИЩЕННЯ ТРАНЗИТНОСТІ ВАГОНОПОТОКІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
Григорій Михайлович Сіконенко, Владислав Володимирович Гончаренко
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПАСАЖИРСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ PDF
Олексій Миколайович Ходаківський, Сергій Анатолійович Савельєв, Богдан Романович Бондаренко, Олексій Григорович Драгіцин, Дмитро Миколайович Соколов, Анастасія Олексіївна Костіна, Віталій Володимирович Кузнєцов, Максим Миколайович Лядов, Олександр Володимирович Сидельніков
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ГРУЗОПОТОКА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА PDF
Денис Викторович Ломотько, Танрыгулы Зайирович Зайирович

Автоматизовані системи електричного транспорту

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ И ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ PDF
Катерина Валеріївна Ягуп