DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.150.2014.67356

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДЕЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВУЗЛОВОЇ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ТА АНАЛІЗ ЇЇ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ

Денис Вікторович Ломотько, Сергій Ігорович Поліщук, Ярослав Ігорович Семіон

Анотація


У статті запропоновано математичну модель формування гнучкої системи ТЕД у замкнутій транспортній системі, приведено порівняння планових та фактичних показників простою місцевого вагону на двох сортувальних станціях ,проаналізована динаміка навантаження та вивантаження основних під'їзних колій станцій,а також запропоновано методологію удосконалення транспортно-експедиторського обслуговування на під'їзних коліях станції.


Ключові слова


транспортно-експедиційна система , сортувальна станція, місцева робота, під'їзна колія

Повний текст:

PDF

Посилання


Смехов, А. А. Маркетинговые модели транспортного рынка [Текст] / А.А. Смехов. – М.: Транспорт, 1998. – 120 с.

Запара, Я.В. Оцінка часу знаходження місцевого вагонопотоку на станції Основа Південної залізниці [Текст] / Я.В. Запара, В.М. Запара, С.В. Бондарчук // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – № 120. – С. 5-11.

Козаченко, Д.М. Проблеми концентрації роботи з місцевими вагонами залізничних вузлів на технічних станціях [Текст] / Д.М. Козаченко, Р.Г. Коробйова // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: 67 міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 травня 2007 р., тези доп. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007. – С. 130-131.

Кулешов, В.М. Удосконалення технології сортувальної і вантажної роботи на станціях вузла в умовах розвитку інформатизації [Текст] / В.М. Кулешов, О.О.Сараєв, В.Є.Молотов // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2011.– № 120. – С. 28-34.

Ломотько, Д.В. Формування системи транспортно-експедиційного обслуговування залізницями на під’їзних коліях підприємств [Текст] / Д.В. Ломотько, І.В. Барабаш, А.Б. Ісмаїлов //Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 112. – С. 45-50.

Альошинський, Є.С. Удосконалення оперативної роботи залізничного вузла шляхом раціоналізації використання вивізних локомотивів [Текст] / Є.С. Альошинський, В.О. Кирильчук, О.А. Малахова // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 135. – С. 71-75.

Пересветов, Ю.В. Управление материальными ресурсами, логистические принципы [Текст] / Ю.В. Пересветов. – М., 2007. – С. 4–8.

Запара, Я.В. Удосконалення технології роботи залізничного вузла на базі логістичного управління [Текст] / Я.В. Запара // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 05.22.01. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. – С. 5.

Савченко, И.Е. Развитие железнодорожных станций и узлов [Текст] / К.Ю. Скалов, И.Е. Савченко. – М., 1960. – С. 39-41.

Беляев, В.М. Грузовые перевозки [Текст] / В.М. Беляев. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – С. 83.
Flag Counter