ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ РУХУ СПЕЦІАЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

Автор(и)

  • Ганна Олександрівна Сіваконева Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.150.2014.67429

Ключові слова:

спеціальні пасажирські вагони, безпересадкове сполучення, теорія розкладу, генетичний алгоритм

Анотація

Досліджено процес функціонування автоматизованої системи формування розкладу руху спеціальних пасажирських вагонів (СПВ). З метою виявлення та обґрунтування методів удосконалення технології залізничних перевезень та формування розкладу руху пасажирських вагонів, що слідують у безпересадковому сполученні, сформовано математичну модель мінімізації часу використання спеціальних вагонів із застосуванням математичного апарату теорії розкладу.

Посилання

Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки. Затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1390 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua. – Назва з екрану.

Стратегія розвитку залізничного транспорту України до 2020 року. Затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1555-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uapravo.net/akty/administraciya-osnovni. – Назва з екрану.

Аксьонов, І.М. Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга друга: Перевезення пасажирів [Текст] / І.М. Аксьонов, С.С. Довганюк, Д.В. Зеркалов / За ред. Д.В. Зеркалова. – К.: Основа, 2004. – 436 с.

Покацкая, Е.В. Пассажирский железнодорожный комплекс. Пассажирские станции: учеб. пособие для студентов вузов ж/д транспорта [Текст] / Е.В. Покацкая, А.С. Левченко. – Самара: СамГАПС, 2007. – 72 с.

Лазарев, А.А. Теория расписаний. Задачи и алгоритмы [Текст] / А.А. Лазарев, Е.Р. Гафаров. – М.: МГУ, 2011. – 222 с.

Гэри, М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи [Текст] / М. Гэри, Д. Джонсон / Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 416 с.

Севастьянов, С.В. Геометрические методы и эффективные алгоритмы в теории расписаний [Текст] / С.В. Севастьянов / дис. док. физ. – мат. наук. – Новосибирск, 2000. – 280 с.

Журба, О.О. Організація пасажирських перевезень в умовах залізничних пересадочних комплексів [Текст] / О.О. Журба: дис. на здобут. наук. ступ. к.т.н.: 05.22.01 – транспортні системи. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – 189 с.

Brucker, P. Scheduling Algorithms. Springer [Text] / P. Brucker. – Verlag, 2001. – 365 p.

Du, J. Minimizing total tardiness on one processor is NP-hard [Text] / J. Du, J. Y.-T. Leung. – Math: Operation Research, 1990. – V. 15. – P. 483-495.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-25

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць