ОБГРУНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ШВИДКОСТЕЙ РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

Автор(и)

  • Ігор Ернстович Мартинов Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Олександр Геннадійович Рейдеймейстер Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • Василь Григорович Равлюк Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Микола Григорович Равлюк Українська державна академія залізничного транспорту,

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.151.2015.68461

Ключові слова:

гідравлічний гаситель коливань, пасажирський вагон, швидкість, математична модель

Анотація

Наведено процес формування математичної моделі та основні етапи математичного моделювання руху пасажирських вагонів із несправними гідравлічними гасителями коливань в процесі їх експлуатації. Розроблено математичну модель стійкості руху пасажирського вагона, яка дає можливість визначити допустимі експлуатаційні швидкості руху у залежності від технічного стану та кількості несправних гасителів коливань у вагоні.

Посилання

Гейзлер, А. А. Усовершенствованный вариант гасителей колебаний подвижного состава [Текст] / А. А. Гейзлер, Ш. К. Исмаилов, Л. П. Колосов, В. М. Ларин // Омский гос. ун-т путей сообщения. — Омск : 1999. - С 79-85.

Дослідження роботи гідравлічних гасителів коливань та здійснення розрахунку щодо допустимих швидкостей експлуатації рухомого складу у разі виявлення їх непрацездатності. підготовка рекомендацій щодо внесення відповідних доповнень до нормативних документів [Текст] : звіт про НДР (поміж.) : 10/5 / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. ; кер. Мартинов І. Е. ; викон.: Равлюк В. Г. [та ін.] — Х., 2014. – 42 с. – Бібліогр.: с. 40–42. – № ДР 0113U008100.

Клиначёв, Н. В. Введение в технологию мультидоменного физического моделирования с применением ненаправленных графов [Электронный ресурс] // Н. В. Клиначёв — Режим доступа : http://model.exponenta.ru/lectures/sml_03.htm. Загл. с экрана. — (Дата обращения 02.12.2014).

Скворцов, Л. М. Диагонально неявные FSAL-методы Рунге-Кутты для жестких и дифференциально-алгебраических систем [Текст] / Л. М. Скворцов // Математическое моделирование. 2002. - №2. - С. 3-17.

Соколов, М. М. Гасители колебаний подвижного состава [Текст] : Справ. / М. М. Соколов, В. И. Варава, Г. М. Левит. — М. : 1985. -216 с.

Хайрер, Э. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи [Текст] учеб. / Э. Хайрер, Г. Ваннер. — М.: Мир, 1999. -685 с.

Інструкція з експлуатації і ремонту гідравлічних гасителів коливань візків пасажирських вагонів [Текст] : Інструк. ЦЛ – 0061: Затв. нак. УЗ №281-Цвід 27.07.06. — К. : ТОВ «ВД Мануфактура», 2006. – 80 с.

Челноков, И. И. Гидравлические гасители колебаний пассажирских вагонов [Текст] учеб. / И. И.Челноков. — М. : 1975. - 72 с.

Стенды для испытания гасителей колебаний железнодорожных экипажей [Текст] / И. И.Челноков [и др.] // Сб. науч. тр. ЛИИЖТ. — Л. : 1964. -Вьп. 215. - С.160-170.

Shampine, L. F. The MATLAB ODE Suite [Теxt] / L. F. Shampine, M. W. Reichelt. SIAM J. on Scientific Computing. Vol. 18. 1997. -№ 1. - P. 1-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Рухомий склад залізниць