Том 1, № 151 (2015)

Зміст

Рухомий склад залізниць

ОБГРУНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ШВИДКОСТЕЙ РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ PDF
Ігор Ернстович Мартинов, Олександр Геннадійович Рейдеймейстер, Василь Григорович Равлюк, Микола Григорович Равлюк
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВІДХИЛЕНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ І РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛАДНАННЯ НА ЇХ НАДІЙНІСТЬ PDF
Олександр Семенович Крашенінін
Особливості Оцінювання надійності тягових зубчатих передач з різними ступенями зносу зубчатих коліс PDF
Сергій Владиславович Бобрицький

Експлуатація залізниць

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РУХУ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ PDF
Олександр Володимирович Розсоха, Юлія Володимирівна Смачило

Теплові двигуни

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ГАЗАМИ ЗА РАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ КУТІВ ВИПЕРЕДЖЕННЯ ЗАПАЛЮВАННЯ PDF
Владимир Анатольевич Корогодский, Оксана Николаевна Стеценко, Сергей Владимирович Обозный
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ РОЗПОДІЛЬНИХ ВАЛІВ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ Д49 PDF
Ксенія Вікторівна Іванченко

Технологія металів та матеріалознавство

ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ И ТОЧНОСТЬ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА PDF
Сергій Сергійович Тимофеєв