DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.151.2015.68522

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВІДХИЛЕНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ І РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛАДНАННЯ НА ЇХ НАДІЙНІСТЬ

Олександр Семенович Крашенінін

Анотація


Погіршення технічного стану експлуатуємого локомотивного парку залізниць вимагає від локомотивного господарства значних зусиль щодо забезпечення ефективності його використання.
Для реалізації цієї задачі при сучасному стані ТРС, зокрема, запропонована методика оцінки впливу відхилень експлуатаційних і робочих характеристик обладнання на надійність несучих конструкцій для коректування технології їх утримання, за рахунок проведення комплексних заходів з підтримки і забезпечення їх властивостей з часом експлуатації.


Ключові слова


експлуатаційні і робочі характеристики обладнання; надійність; локомотивний парк; несучі конструкції

Повний текст:

PDF

Посилання


Тартаковский, Э.Д. Методы оценки жизненного цикла тягового подвижного состава железных дорог: Монография / Э.Д. Тартаковский, С.Г. Грищенко, Ю.Е. Калабухин, А.П. Фалендыш. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2011. – 174 с. Ил. 63, табл. 12, список лит. 191 наим.

Сухарев, Э.А. Теория эксплуатационной надежности машин / Лекционный курс. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997, 162 с.

Степнов, М.Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний / Справочник. – М.: Маширостроение, 1985. – 232 с.

Галкин, В.Г. Надежность тягового подвижного состава. / В.Г.Галкин, В.П. Парамзин, В.А. Четвергов. Учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп. // М.: Транспорт, 1981, 184 с.

Северцев Н.А. Надежность сложных систем в эксплуатации и отработке: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1989. – 432с.

Решетов, Д.Н. Надежность машин / Д.Н. Решетов, А.С. Иванов, В.З. Фадеев. – М.: Высш. шк., 1988.

Козлов, Б.А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики [Текст] Б.А. Козлов, И.А. Ушаков // М.: Изд-во «Советское радио», 1975. – 472с.

Гуров С.В., Уткин Л.В. Надежность систем при неполной информации. – СПб.: Любавич, 1999, 160 с.

Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем. – М.: Мир, 1984, 318 с.

Костецкий Б.И. и др. Надежность и долговечность машин. – Киев: Техника, 1975, 408 с.

Пронников А.С. Надежность машин. – М.: Машиностроение, 1978, 592 с.
Flag Counter