ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ГАЗАМИ ЗА РАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ КУТІВ ВИПЕРЕДЖЕННЯ ЗАПАЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Владимир Анатольевич Корогодский Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Ukraine
  • Оксана Николаевна Стеценко Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Ukraine
  • Сергей Владимирович Обозный Национальный технический университет «Харьковский Политехнический Институт», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.151.2015.68541

Ключові слова:

навантажувальна характеристика, кут випередження запалювання, зниження витрати палива, двотактний двигун

Анотація

На основі експериментальних досліджень по навантажувальній характеристиці двотактного двигуна з іскровим запалюванням при безпосередньому вприскуванні палива і організації згоряння розшарованого паливно-повітряного заряду визначені раціональні кути випередження запалювання по мірі зміни навантаження, що дозволяє знизити витрату палива та скоротити викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами

Посилання

Архангельский В.М. Автомобильные двигатели [Текст] / В.М. Архангельский, М.М. Вихерт, А.Н. Воинов [и др.] – М.: Машиностроение, 1977. – 591 с.

Eichlseder H. Grundlagen und Technologien des Ottomotors. [Текст] / H. Eichlseder, M. Klüting, W.F. Piock. Der Fahrzeugantrieb Springer Wien New York, 2008. – 264 p.

Ferguson Colin R. Internal Combustion Engines: Applied Thermosciences Second Edition.[Текст] /R. Ferguson Colin, T. Kirkpatrick Allan. John Wiley & Sons. Inc., 2001. – 384 p.

Basshuysen R. Ottomotor mit Direkteinspritzung: Verfahren, Systeme, Entwicklung, Potenzial [Текст] / R.Basshuysen Aufl. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. – 480 p.

Zhao H. Advanced Direct Injection Combustion Engine Technologies and Development Gasoline and Gas Engines, V. 1. - 2010 [Текст] / H. Zhao. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, 2010. – 324 p.

Пат. 87733 С2, Україна, МПК7 F02В 17/00. Спосібсумішоутвореннявкамерізгоряннядвигунавнутрішньогозгорянняідвигунвнутрішньогозгоряннязрозшаруваннямпаливоповітряногозарядутаізпримусовимзапалюваннямприбезпосередньомувприскуванніпалива / [КорогодськийВ.А., КирилюкІ.О., ЛомовС.Г.]; заявникiвласник – КорогодськийВ.А., КулигінВ.І., КирилюкІ.О., ЛомовС.Г. - №a200710939; заявл. 03.10.2007; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15.

Корогодский В.А. Организация рационального способа регулирования мощности в двигателе с искровым зажиганием [Текст] / В.А. Корогодский // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков, 2013. – №1. – С. 11-16.

GünterP. Merker. GrundlagenVerbrennungsmotorenFunktionsweise, Simulation, Messtechnik [Текст] / P. GünterMerker. SpringerFachmedienWiesbaden, 2014. – 1132 р.

Корогодский. В.А. Повышение топливно-экологических показателей двухтактного ДВС с искровым зажиганием за счет совершенствования процессов внутреннего смесеобразования [Текст] / В.А. Корогодский // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков, 2013. – №2. – С. 21-26.

Ковылов Ю.Л. Теория рабочих процессов и моделирование процессов ДВС [Текст]: учеб.пособие / Ю.Л. Ковылов. – Самара: СГАУ, 2013. – 416 с.

Konrad Reif. Ottomotor-Management Steuerung, Regelung und Überwachung [Текст] /Reif Konrad. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. – 466 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Теплові двигуни