МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІВ ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор(и)

  • Леонід Леонідович Янчук Національний транспортний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.151.2015.68661

Ключові слова:

гранична ширина розкриття тріщин, прогноз ресурсу, ресурс залізобетонних елементів, характеристика безпеки

Анотація

Представлена модель прогнозу залишкового ресурсу згинаних залізобетонних елементів мостів, що знаходяться в експлуатації. Теоретичною базою моделі є аналіз тріщиностійкості елемента. Модель представлена в детерміністичній та ймовірнісній постановці, пропонується для практичного використання в системі експлуатації автодорожніх мостів.

Посилання

БоднарЛ.П. Управлінняутриманнямелементівзалізобетоннихмостівнаосновімоделейнечіткоїлогіки // ВісникДніпропетровськогонаціональногоуніверситетузалізничноготранспортуіменіакадемікаВ. Лазаряна. – Д.: Вид-воДніпропетр. нац. ун-тузалізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – Вип.33. - С. 39-42.

Давиденко О.О. Аналіз довговічності автодорожніх мостів України. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону», №78, том 2, Київ 2013. – с.225 – 235

Дехтяр А.С. Планування експлуатації залізобетонних мостів // Наук. праці семінару “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій”. - Луцьк, 16-19 вересня 2002 р.

ДСТУ-Н Б.В.1.3-23:2013 «Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів». - Мінрегіон України, К.: 2013.

Лантух-Лященко А.І. Нормативне регулювання у сфері проектування і експлуатації мостів. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Вып.58, Харьков, изд. ХНАДУ: 2012.- С. 7 – 15.

Мурашов В.И. Трещиностойкость. Жесткость и прочность железобетона, Машстройиздат, М.: 1950.

Янчук Л.Л. Обґрунтування моделі прогнозу життєвого циклу залізобетонних елементів мостового переходу. [Текст] /Л.Л.Янчук//. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 664, Львів: 2010, с.365-371

Яцко Ф.В. Довговічність захисного шару залізобетонних елементів мостів. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. Вип.33. – Вид-во ДНУЗТ, 2010, с. 190 -196

“AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”. 2008. American Association of State Highway and Transportation Officials.

ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary. Farmington Hills, MI. 2008

Comite Euro-Internationale du Beton. CEB-FIP Model Code 1990. 1993 CEB Bulletin d’Information No. 213/214.

Frosch, R. J. “Flexural Crack Control in Reinforced Concrete,” ACI Special Publication. V. 204, 2001. pp. 135-154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди