Том 2, № 151 (2015)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР ОЦЕНКИ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ PDF
Виктор Анатольевич Войтов, Михаил Борисович Захарченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ ЗМІЦНЕНИМ ОСЕРДЯМ PDF
Віктор Іванович Єфіменко, Олександр Анатолійович Паливода
МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІВ ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Леонід Леонідович Янчук
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СЕРИИ «АЛЮТЕРМ» PDF
Елена Александровна Петрова
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУ РЕСУРСУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІВ PDF
Федір Володимирович Яцко
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ ОПОРУ ПО БІЧНІЙ ПОВЕРХНІ ПАЛЬ PDF
О. В. Самородов, С. В. Табачніков
ВПЛИВ ФАЗОВОГО СТАНУ ПРИСАДКИ В БАЗОВІЙ ОЛИВІ НА ТОВЩИНУ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ ШАРІВ ГРАНИЧНОЇ ПЛІВКИ PDF
Сергій Володимирович Воронін
ВПЛИВ ПУСТОТНИХ ВКЛЮЧЕНЬ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ ТА ГРАНИЧНИЙ СТАН СТАЛЕБЕТОННИХ ПЛИТ PDF
Олексій Вікторович Лобяк, Денис Валерійович Головко
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА PDF
Сергей Николаевич Краснов
ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ СВОДА ОБРУШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПК «ЛИРА» PDF
Глеб Леонидович Ватуля, Евгений Анатольевич Проказа
РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІЗАЛІЗОБЕТОННИХ МІЖКОЛОННИХ ПЛИТ БЕЗКАПІТЕЛЬНО-БЕЗБАЛКОВИХ ПЕРЕКРИТТІВ МЕТОДОМ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ PDF
Сергій  Миколайович Микитенко 
Методы формирования грузовых накопительно-распределительныхтерминалов PDF
Владимир Григорьевич Шпільфогель
определение остаточного ресурса ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ после различных воздействий PDF
Александр Иванович Голоднов, Николай Петрович Гордиюк, Игорь Анатольевич Ткачук, Николай Николаевич Семиног
СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ПАТЕНТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Леонід Іванович Стороженко, Філіпп Сергійович Школяр
ПРО ПІДСИЛЕННЯ ТРУБОБЕТОННИХ СТІЙОК ІЗ ПОШКОДЖЕННЯМИ ТРУБИ-ОБОЛОНКИ PDF
Олександр Володимирович Семко, Олена Павлівна Воскобійник, Інна Олегівна Пархоменко
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЛАШТУВАННЯ, НОРМ ПРОЕКТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ КОЛІЙ УКРАЇНСЬКИХ МЕТРОПОЛІТЕНІВ PDF
Аліна Сергіївна Малішевська
АНАЛІЗ ПОБУДОВИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ PDF
Ольга Валеріївна Доброходова
Раціональна ВОЛОГІСТЬ БЕТОНУ НА ОСНОВІ ДОЛОМІТОВОГО ЗАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦЕГЛИ МЕТОДОМ НАПІВСУХОГО ПРЕСУВАННЯ PDF
Вячеслав Александрович Буцкий
СТРАТЕГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ сооружений С УЧЕТОМ прогрессирующего разрушения PDF
Оксана Михайловна Пустовойтова, Светлана Николаевна Камчатная, Евгений Федорович Орел, Сергій Юрьевич Набока
Подбор оптимальных по расходу стали СЕЧЕНИЙ СВАРНЫХ ДВУТАВРОВЫХ балок PDF
Александр Иванович Лапенко, Александр Иванович Голоднов, Инна Петровна Фомина
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНОШЕННЯ СПОЛУЧЕННЯ "КРОМКА ПІДОШВИ РЕЙКИ - РЕБОРДА ПІДКЛАДКИ" PDF
Олександр Олександрович Овчинніков
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСАДОК ПІСЧАНИХ ОСНОВ ФУНДАМЕНТІВ ПРИ ДІЇ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ГАРМОНІЧНОМУ ЗАКОНУ PDF
Вадим Анатольевич Александрович, Юрий Леонидович Винников
АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ І СКЛАДІВ БЕТОНУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВАЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ НА ПІДПРИЄМСТВАХ «УКРЗАЛІЗНИЦІ» PDF
Андрій Аркадійович Плугін, Олександр Валерійович Романенко, Олег Анатолійович Калінін