ІМОВІРНІСТЬ ТЕПЛОВОЇ ВІДМОВИ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ СТАЛЕВИХ ХОЛОДНОФОРМОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЗНИЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ТЕМПЕРАТУР

Автор(и)

  • Сергій Федорович Пічугін Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Ukraine
  • Володимир Олександрович Семко Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.160.2016.69985

Ключові слова:

надійність, сталеві холодноформовані конструкції, теплова відмова, огороджувальна конструкція, конденсація, температура

Анотація

 

Розглядається питання безвідмовної роботи огороджувальної конструкції із сталевих холодноформованих елементів. Як можливу відмову розглянуто випадок зниження температури на поверхні огороджувальної конструкції нижче температури конденсації водяної пари. Матеріал статті містить не тільки теоретичні положення, але і числовий приклад визначення імовірності відмови вузла стінової конструкції

Посилання

ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель [Текст]. – К. : Мінбуд України, 2006. – 65 с.

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель. Зміна №1 [Текст] // Інформаційний бюлетень МРУ. – 2013. – № 5. – С. 3–11.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія [Текст]. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2011. – 123 с.

Пашинський, В.А. Методика оцінювання теплової надійності стін за критерієм тепловитрат [Текст] / В.А. Пашинський, О.А. Плотніков, А.М. Карюк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2014. – Вип. 45. – С. 417-423.

Шульгін, В.В. Імовірнісне подання технічних характеристик теплоізоляційних матеріалів [Текст] / В.В. Шульгін, А.М. Карюк // Збірник наукових праць (галузеве машино-будування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 4(39). – Т. 2. – С. 257-262.

Semko, V. Linear heat-transfer coefficient equation for a wall structure made of steel profiles / V. Semko, B. Gorb, A. Akamsin // Строительство, материаловедение, машинострое-ние: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – Вып. 75. – С. 227-230.

Stankevičius, V. The Effect of Stochastically Dependent Physical Parameters on the Materials’ Thermal Receptivity Coefficient / Vytautas Stankevičius, Liutauras Kairys // Materials science (Medžiagotyra). – Vol. 11. – No. 2. – 2005. –P.188-192.

Uncertainty in the Thermal Conductivity of Insulation Materials / F. Domínguez-Muñoz, B.Anderson, J.M. Cejudo-López, A. Carrillo-Andrés // Eleventh International IBPSA Conference, July 27-30, 2009. - Glasgow, Scotland. – 2009. – P. 1008-1013.

ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель [Текст]. – К.: Укрархбудінформ, 2013. – 54 с.

Фаренюк, Г.Г. Методологічні аспекти забезпечення енергоефективності та теплової надійності будинків [Текст] / Г.Г. Фаренюк // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2009. – Вып. 50. – С. 593-597.

Пашинський, В.А. Температурні впливи на огороджувальні конструкції будівель [Текст] / В.А. Пашинський, Н.В. Пушкар, А.М. Карюк. – Одеса: ОДАБА, 2012. – 180 с.

ДСТУ EN 10143:2014. Лист і штаба сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Допуски на розміри та форму (EN 10143:2006, IDT) [Текст]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 13 с.

EN 10162:2003. Cold rolled steel sections. Technical delivery conditions. Dimensional and cross-sectional tolerances. – Brussels : CEN, 2003. – 21 p.

ДСТУ В.2.7-95-2000. Будівельні матеріали. Листи гіпсокартонні. Технічні умови. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2000. – 16 с.

Пичугин, С.Ф. Надежность стальных конструкций производственных зданий [Текст]: монография / С.Ф. Пичугин. – М.: Ассоциации строительных вузов, 2011. – 456 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-30

Номер

Розділ

Статті