DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.160.2016.69985

ІМОВІРНІСТЬ ТЕПЛОВОЇ ВІДМОВИ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ СТАЛЕВИХ ХОЛОДНОФОРМОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЗНИЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ТЕМПЕРАТУР

Сергій Федорович Пічугін, Володимир Олександрович Семко

Анотація


 

Розглядається питання безвідмовної роботи огороджувальної конструкції із сталевих холодноформованих елементів. Як можливу відмову розглянуто випадок зниження температури на поверхні огороджувальної конструкції нижче температури конденсації водяної пари. Матеріал статті містить не тільки теоретичні положення, але і числовий приклад визначення імовірності відмови вузла стінової конструкції

Ключові слова


надійність, сталеві холодноформовані конструкції, теплова відмова, огороджувальна конструкція, конденсація, температура

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель [Текст]. – К. : Мінбуд України, 2006. – 65 с.

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель. Зміна №1 [Текст] // Інформаційний бюлетень МРУ. – 2013. – № 5. – С. 3–11.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія [Текст]. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2011. – 123 с.

Пашинський, В.А. Методика оцінювання теплової надійності стін за критерієм тепловитрат [Текст] / В.А. Пашинський, О.А. Плотніков, А.М. Карюк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2014. – Вип. 45. – С. 417-423.

Шульгін, В.В. Імовірнісне подання технічних характеристик теплоізоляційних матеріалів [Текст] / В.В. Шульгін, А.М. Карюк // Збірник наукових праць (галузеве машино-будування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 4(39). – Т. 2. – С. 257-262.

Semko, V. Linear heat-transfer coefficient equation for a wall structure made of steel profiles / V. Semko, B. Gorb, A. Akamsin // Строительство, материаловедение, машинострое-ние: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – Вып. 75. – С. 227-230.

Stankevičius, V. The Effect of Stochastically Dependent Physical Parameters on the Materials’ Thermal Receptivity Coefficient / Vytautas Stankevičius, Liutauras Kairys // Materials science (Medžiagotyra). – Vol. 11. – No. 2. – 2005. –P.188-192.

Uncertainty in the Thermal Conductivity of Insulation Materials / F. Domínguez-Muñoz, B.Anderson, J.M. Cejudo-López, A. Carrillo-Andrés // Eleventh International IBPSA Conference, July 27-30, 2009. - Glasgow, Scotland. – 2009. – P. 1008-1013.

ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель [Текст]. – К.: Укрархбудінформ, 2013. – 54 с.

Фаренюк, Г.Г. Методологічні аспекти забезпечення енергоефективності та теплової надійності будинків [Текст] / Г.Г. Фаренюк // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2009. – Вып. 50. – С. 593-597.

Пашинський, В.А. Температурні впливи на огороджувальні конструкції будівель [Текст] / В.А. Пашинський, Н.В. Пушкар, А.М. Карюк. – Одеса: ОДАБА, 2012. – 180 с.

ДСТУ EN 10143:2014. Лист і штаба сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Допуски на розміри та форму (EN 10143:2006, IDT) [Текст]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 13 с.

EN 10162:2003. Cold rolled steel sections. Technical delivery conditions. Dimensional and cross-sectional tolerances. – Brussels : CEN, 2003. – 21 p.

ДСТУ В.2.7-95-2000. Будівельні матеріали. Листи гіпсокартонні. Технічні умови. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2000. – 16 с.

Пичугин, С.Ф. Надежность стальных конструкций производственных зданий [Текст]: монография / С.Ф. Пичугин. – М.: Ассоциации строительных вузов, 2011. – 456 с.
Flag Counter