№ 160 (2016)

Зміст

Статті

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПОЇЗДІВ НАПРЯМКУ УКРАЇНА – КИТАЙ НА ПРИНЦИПАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ PDF
Сергій Володимирович Панченко, Артур Олександрович Каграманян, Олександр Валерійович Лаврухін, Анатолій Миколайович Котенко, Віталій Іванович Шевченко
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ З ПІДВИЩЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НАДІЙНОСТІ PDF
Валерій Михайлович Бубнов, Леонтій Абрамович Мурадян, Владислав Юрійович Шапошник, Микола Борисович Манкевич
МІЦНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБЛИВОДРІБНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНУ НА ВІДХОДАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ У РОЛІ ЗАПОВНЮВАЧА PDF
Олександр Георгійович Вандоловський, Віталій Миколайович Чайка, Віталій Миколайович Чайка
ІМОВІРНІСТЬ ТЕПЛОВОЇ ВІДМОВИ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ СТАЛЕВИХ ХОЛОДНОФОРМОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЗНИЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ТЕМПЕРАТУР PDF
Сергій Федорович Пічугін, Володимир Олександрович Семко
ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ ДОВЖИНИ ЧЕРГИ ПЕРЕД ПЕРЕХРЕСТЯМ PDF
Ярослав Володимирович Санько
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТА ДИНАМІЧНОГО ЗАПОВНЕННЯ САЛОНІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У МІСТІ НА ПОКАЗНИКИ КІЛЬКОСТІ ПАСАЖИРОМІСЦЬ PDF
Ігор Євгенійович Іванов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА PDF
Олександр Петрович Ніколаєв, Олена Володимирівна Кондращенко, Анатолій Йосифович Здоров, Марина Максимівна Кузнецова
ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ МОЩНОГО ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА ОТ ЧИСЛА ЗУБЬЕВ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШЕСТЕРНЕ PDF
Олександр Борисович Богаєвський, Олександр Васильович Осічев
РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИВУЧЕСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПУТЕПРОВОДА PDF
Олександр Миколайович Гибаленко, Ганна Сергіївна Коваленко, Тарас Сергійович Трофимчук
МЕТОД ЕЛЕКТРОКОНСОЛІДАЦІЇ (ЕЛЕКТРОСПІКАННЯ) ЯК ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ДЛЯ КОМПАКТУВАННЯ НАНОПОРОШКІВ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТА КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Едвін Спартакович Геворкян, Володимир Олексійович Чишкала, Максим Валерійович Кислиця
ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ВПЛИВУ СТОХАСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ ОБ’ЄМІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТУ PDF
Юрій Олександрович Давідіч, Олена Євгенівна Доля
МАТЕМАТИЧНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
Ігор Володимирович Чумаченко, Наталія Василівна Давідіч
ФОРМУВАННЯ РОЗВІЗНИХ МАРШРУТІВ ТАРНО-ШТУЧНИХ ВАНТАЖІВ У МІСТАХ PDF
Євген Іванович Куш, Василь Сергійович Скрипін
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ КОГНІТИВНИХ КАРТ PDF
Юрій Миколайович Дацун
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ PDF
Юрій Анатолійович Отрош
ЕРГОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНІСТІВ У ШВИДКІСНОМУ РУСІ PDF
Віталій Гаврилович Брусенцов, Михайло Іванович Ворожбіян, Володимир Григорович Пузир, Олег Віталійович Брусенцов
АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ДІЮЧИХ НА ХОДОВІ ЧАСТИНИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ PDF
Вадим Олександрович Шовкун
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ГЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ МОДУЛІВ ПІДСИСТЕМИ РОЗПОДІЛЬНОГО ВАЛА ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ Д49 PDF
Володимир Ілліч Мороз, Олександр Васильович Братченко, Вадим Сергійович Тіщенко