АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ДІЮЧИХ НА ХОДОВІ ЧАСТИНИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

Автор(и)

  • Вадим Олександрович Шовкун Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.160.2016.70391

Ключові слова:

буксовий вузол, підшипникові вузли, напіввагон, колісна пара.

Анотація

Розглянуто результати ходових динамічних випробувань та проаналізовано випадкові процеси зміни коефіцієнта вертикальної та горизонтальної динаміки. В результаті були отримані відповідні статичні характеристики, побудовані кореляційні функції для всіх процесів і отримані апроксимуючі залежності

Посилання

Конструирование и расчет вагонов [Текст]: учебн. для вузов ж.-д. трансп. / В.В. Лукин [и др.]. – М.: УМК МПС России, 2000. – 731 с.

Мартынов, И.Э. Анализ опыта эксплуатации цилиндрических роликоподшипников букс грузовых вагонов [Текст] / И.Э. Мартынов // Вісник Східноукраїнського державного університету. – Луганськ, 2000. – №5 (27). – С. 157-159.

Цюренко, В.Н. Опыт эксплуатации вагонов с буксовыми узлами на подшипниках качения [Текст] / В.Н. Цюренко // Пути совершенствования конструкций буксовых узлов вагонов с подшипниками качения: труды ВНИИЖТ. – М.: Транспорт, 1982. – Вып. 654. – С. 4-26.

Цюренко, В.Н. Особенности работы крупногабаритных цилиндрических ролико-подшипников под действием осевых сил [Текст] / В.Н. Цюренко, И.Г. Цуркан, А.Н. Мирза // Вестник машиностроения. – 1974. – № 11. – С. 52-55.

Результати динамічних випробувань вагонів з дослідними роликопідшипниками [Текст] / А.В. Донченко [та ін.] // Зб. наук. праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Сер. Транспортні системи і технології. – К., 2003. – Вип. 4. – С. 106-110.

Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) [Текст]. – М., 1983. – 258 с.

Дослідження динамічних навантажень, що діють на буксові вузли вантажних вагонів [Текст] / А.В. Донченко [та ін.] // Зб. наук. праць – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 106-110.

Болотин, В.В. Применение методов теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений [Текст] / В.В. Болотин. – М.: Стройиздат, 1971. – 256 с.

Мартинов, І.Е. Результати експлуатаційних випробувань здвоєних касетних цилін-дричних підшипників в буксах вантажних вагонів [Текст] / І.Е Мартинов, А.В. Труфанова, Є.Р. Можейко, В.М. Ільчишин, В.О. Шовкун // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – №7 (73). – С. 1-6.

Failure investigation of a taper roller bearing [Text] / K. Gurumoorthy, Arindam Ghosh // Case Studies in Engineering Failure Analysis, Volume 1, Issue 2, April 2013, P. 110-114.

Analyzing the load distribution of four-row tapered roller bearing with. [Text] / Xia Yang, Qingxue Huang, Chuang Yan // Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume 56, July 2015, P. 20-29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-02

Номер

Розділ

Статті