DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.70927

КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ БЕТОНУ «ПСБ УкрДАЗТ»

Наталія Дмитріївна Сізова, Андрій Аркадійович Плугін, Олег Анатолійович Калінін, Іван Андрійович Міхєєв, Антон Андрійович Плугін

Анотація


Представлено комп'ютерну програму «ПСБ УкрДАЗТ» для вирішення завдання проектування складу бетону з урахуванням властивостей складових матеріалів по запропонованим методологіям розрахунку. Описано основні елементи інтерфейсу користувача, функціональні можливості і порядок роботи для вирішення поставлених завдань. Наведено приклад розв’язання задачі проектування складу бетону за допомогою комп'ютерної програми.


Ключові слова


технологія бетону, проектування складу бетону, комп’ютерна програма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вознесенский, В.А. ЭС-модели в компьютерном строительном материаловедении [Текст] / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко. – Одесса.: Астропринт, 2006. – 110 с.

Плугин, А.Н. Проектирование долговечности конструкций и сооружений из бетона на основе физико-химических моделей [Текст] / А.Н. Плугин, А.А. Плугин, О.С. Борзяк, О.А. Калинин, С.В. Мирошниченко, Д.А. Плугин // Компьютерное материаловедение и обеспечение качества: Матер. к 45-му Междунар. семинару по моделированию и оптимизации композитов МОК’45, Одесса, 28−29 апреля 2006. − Одесса: Астропринт, 2006. − С.10−14.

Латорец, Е.В. Анализ применения современных информационных технологий для решения задач производства товарного бетона [Текст] / Е.В. Латорец, И.А. Михеев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – №2/6 (50).– С. 32-34.

Сизова, Н.Д. Физическое и математическое моделирование в задаче проектирования состава бетона [Текст] / Н.Д. Сизова, А.А. Плугин, О.А. Калинин, И.А. Михеев // Моделирование и оптимизация композитов: Материалы к международному семинару, посвященному 80-летию В.А. Вознесенскому (Одесса, 22-23 апр. 2014). – Одесса: Астропринт, 2014. – С. 90-94

Плугин, А.А. Программное обеспечение системы проектирования состава бетона для конструкций и сооружений железных дорог [Текст] / А.А. Плугин, О.А. Калинин, Н.Д. Сизова, И.А. Михеев // Технологический аудит. – 2013. – № 6/1(14) – С. 38-40.

Сизова, Н.Д. Особенности создания программного обеспечения для проектирования состава бетона [Текст] / Н.Д. Сизова, И.А. Михеев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 6/2(66) – С. 27-31

Руководство по подбору составов тяжелого бетона [Текст] // НИИЖБ. − М: Стройиздат, 1979. – 102 с.

Плугин, А.А. Физико-химическая модель долговечности бетона и железобетона [Текст] / А.А. Плугин // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті: зб. наук. праць. − Харків: УкрДАЗТ, 2006. − Вип. 77. − С. 104−119.

Спосіб визначення складу високоміцного, тріщиностійкого і водонепроникного бетону [Текст]: пат. 62613 UA. МПК 7С04В28/12 / А.М. Плугін, О.А. Калінін, С.В. Мірошніченко, А.А. Плугін та ін. − Заявл.15.04.2003. − №2003043396. − Опубл. 15.06.2005. − Бюл. №6.

Сизова, Н.Д. Оценка изменения прочности бетона во времени [Текст] / Н.Д. Сизова, И.А. Михеев // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА ХОТВ АБУ, 2013. – №74. – С. 190–195.
Flag Counter