Том 2, № 148 (2014)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

НОВЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ PDF
Аркадій Миколайович Плугін, Людмила Вікторівна Трикоз, Андрій Аркадійович Плугін, Дмитро Артурович Плугін, Олександр Анатолійович Конєв, Ольга Сергіївна Борзяк
РОЗПОДІЛ КОРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА АРМАТУРІ ПЕРІОДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
Віктор Олександрович Бондар, Людмила Вікторівна Бондар, Володимир Олексійович Сушко
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАДЛИШКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАРЯДІВ ТА ЕЛЕКТРОПОЛІВ ЗЕМЛІ НА ПОШКОДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ, ЩО РЕКОНСТРУЮЄТЬСЯ PDF
Віктор Володимирович Бевза, Олександр Анатолійович Конєв, Олександр Валерійович Афанасьєв
ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ PDF
Тетяна Олександрівна Костюк, Олексій Андрійович Плугін, Андрій Аркадійович Плугін, Валерій Ашотович Арутюнов, Наталія Миколаївна Партала, Юлія Андріївна Суханова, Ханс-Бертрам Фішер
ЦЕМЕНТНІ ТА ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНІ ДРІБНОЗЕРНИСТІ БЕТОНИ ДЛЯ ПРОКЛАДНОГО ШАРУ БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ PDF
Андрій Аркадійович Плугін, Сергій Валерійович Мірошніченко, Олег Анатолійович Калінін, Наталія Миколаївна Партала, Сергій Григорович Нестеренко, Володимир Володимирович Перестюк, Альона Валеріївна Никитенко
ОПТИМАЛЬНА ВЕЛИЧИНА ВОДОЦЕМЕНТНОГО ВІДНОШЕННЯ ОСОБОШВИДКОТВЕРДНУЧОГО БЕЗПРОПАРЮВАЛЬНОГО БЕТОНУ PDF
Олександр Валерійович Романенко
КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ БЕТОНУ «ПСБ УкрДАЗТ» PDF
Наталія Дмитріївна Сізова, Андрій Аркадійович Плугін, Олег Анатолійович Калінін, Іван Андрійович Міхєєв, Антон Андрійович Плугін
ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОГО МУЛУ СТАНЦІЙ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ҐРУНТІВ PDF
Людмила Вікторівна Трикоз, Валентина Юрьевна Савчук
ВЛИЯНИЕ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСНОВАНИЯ С МАЛОЭТАЖНЫМИ ЗДАНИЯМИ PDF
Оксана Володимирівна Кічаєва, Могсен Раджабзадег
О ГЕОТЕХНОЛОГИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ PDF
Роман Васильович Самченко, Іван Дмитрович Павлов, Артем Ігоревич Юхименко, Віктор Семенович Шокарев, Андрій Вікторович Шокарев
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ УСУНЕННЯ КРЕНІВ ДИМОВИХ ТРУБ РЕГУЛЮВАННЯМ ЖОРСТКІСТЮ ОСНОВ PDF
Роман Васильович Самченко
ГОРИЗОНТАЛЬНЕ АРМУВАННЯ ГРУНТІВ – ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПІДСИЛЕННЯ ОСНОВ PDF
Артем Ігоревич Юхименко
АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СПОСОБОВ РЕМОНТА ПОДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ PDF
Юлія Андріївна Суханова, Володимир Воладимирович Касьянов
ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ З ПРУЖНИМИ РЕЙКОВИМИ СКРІПЛЕННЯМИ, РОЗРОБЛЕНИМИ В УкрДАЗТ PDF
Аркадій Миколайович Плугін, Андрій Аркадійович Плугін, Юзеф Леонідович Тулей, Сергій Валерійович Мірошніченко, Олег Анатолійович Калінін, Віталій Анатолійович Лютий
АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЛИТ БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА І ПРОКЛАДНОГО ШАРУ ПІД НИМИ PDF
Андрій Аркадійович Плугін, Сергій Валерійович Мірошніченко, Олексій Вікторович Лобяк, Олександр Анатолійович Забіяка, Георгій Олегович Линник, Томаш Шуба
РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПОРУШЕНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ БЕТОНУВАННЯ ОСЕРДЯ PDF
Олександр Володимирович Семко, Антон Васильович Гасенко, Ольга Мгерівна Гукасян
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТАЛЕБЕТОННЫХ БАЛОК ПРИ ТРЕХСТОРОННЕМ НАГРЕВЕ PDF
Гліб Леонідович Ватуля, Андрій Васильович Ігнатенко
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ПРИ ЇХ РОЗРАХУНКУ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 PDF
Антон Васильович Гасенко, Сергій Анатолійович Гудзь, Віктор Вікторович Дарієнко
КЛЕЕФАНЕРНАЯ БАЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИИ С Х-ОБРАЗНОЙ ФАНЕРНОЙ СТЕНКОЙ И ПАЗЛОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ФАНЕРЫ PDF
Вадим Вікторович Фурсов, Андрій Миколайович Бідаков
МЕТОДИКА ІМОВІРНІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ СТІН PDF
Віктор Антонович Пашинський, Олег Анатолійович Плотніков
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗИСА СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ PDF
Марина Олександрівна Полтавець
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ВІДСТАНІ МІЖ «КВАДРАТОМ» І ПРЯМОКУТНИКАМИ PDF
Галина Вікторівна Морозова

Залізнична колія та колійне господарство

МЕТОДИКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КРИВИЗНЫ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАССЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ PDF
Віктор Миколайович Астахов, Олександр Сергійович Саяпін, Павло Ігорович Лоцман
ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ ЗНОШЕННЯ ПІДКЛАДКИ У СКРІПЛЕННІ ТИПУ «МЕТРО» PDF
Олександр Олександрович Овчинніков
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОТЕКСТИЛЮ В КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ PDF
Олена Миронівна Баль, Віталій Володимирович Ковальчук, Богдан Васильович Костик
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕЙКОШПАЛЬНІЙ ОСНОВІ КОЛІЙ НЕЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ PDF
Наталія Володимирівна Бугаєць
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ ТИПУ СБ 3-0 МЕТОДОМ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Володимир Геннадійович Вітольберг
ДИФФУЗИОННАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА PDF
Сергій Воронін Володимирович, Олексій Олексійович Скорик, К. П. Лоцман
АНАЛІЗ РОБОТИ СКРІПЛЕНЬ ТИПУ КПП-5 ПРИ КРУЧЕННІ РЕЙКИ PDF
Олександр Миколайович Даренський, Ярослав Вячеславович Бойко, Віталій Іванович Дувалко
АНАЛІЗ РОБОТИ СКРІПЛЕННЯ КПП-5 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ PDF
Олександр Миколайович Даренський, Юрій Олександрович Васильченко, Євгеній Володимирович Назаров
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КВАДРАТНИХ СТАЛЕБЕТОННИХ ПЛИТ З РІЗНИМИ УМОВАМИ ОПОРУ ТА КРОКОМ АНКЕРНИХ УПОРІВ PDF
Алла Андріївна Петрушевська, Євгеній Вікторович Ігнатенко
РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ДЕРЕВ’ЯНИХ ШПАЛ МЕТРОПОЛІТЕНУ ПЛАСТМАСОЮ АКРИЛОВОЮ САМОТВЕРДНОЮ АСТ-Т PDF
Денис Андрійович Фаст
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТА «КОЛЕСО-РЕЛЬС» ПО БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПУТИ НА МАШИНЕ ТРЕНИЯ PDF
Сергій Степанович Карпенко, Сергій Володимирович Воронін, Євген Миколайович Коростельов