ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОГО МУЛУ СТАНЦІЙ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ҐРУНТІВ

Автор(и)

  • Людмила Вікторівна Трикоз Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Валентина Юрьевна Савчук Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.70932

Ключові слова:

активний мул, грунт, міцність, зв’язуюче.

Анотація

Устаттірозглянутоможливістьзастосуванняактивногомулустанційбіологічногоочищеннядлястабілізаціїнестійкихгрунтіввосновахбудівельтаспоруд. Активний мул накопичується на полях навколо міст на великій площі, погіршуючи екологічне середовище. У результаті проведенних досліджень встановлено, що уведення в грунтовий матеріал 50 % активного мулу призводить до збільшення міцності зразків і вирішує проблему його утилізації

Посилання

Рекомендации по закреплению подвижных песков на железных дорогах вяжущими веществами и механической защитой из сборных элементов [Текст]: утв. ЦП МПС 13.04.1984. – М.: Транспорт, 1985. – 30 с.

Крюков, Б.Г. Расчеты радиуса распространения растворов синтетических смол при закреплении грунтов основной площадки железнодорожного земляного полотна [Текст] / Б.Г. Крюков // Закрепление и уплотнение грунтов в строительстве: тез. докл. на VII Всесоюзн. научно-техн. совещ. – М.: Стройиздат, 1971. – С. 299-301.

Бойко, М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений [Текст]: учеб. пособие для вузов / М.Д. Бойко. – Л.: Стройиздат, 1986. – 256 с.

Ржаницын, Б.А. Химическое закрепление грунтов в строительстве [Текст] / Б.А. Ржаницын. – М.: Стройиздат, 1986. – 370 с.

Ржаницын, Б.А. Руководство по технологии физико-химического укрепления грунтов [Текст] / Б.А. Ржаницын, Л.И. Курденков. – М.: Стройиздат. 1977. – 64 с.

Караулова, А.М. Механика грунтов [Текст] / А.М. Караулова. – М.: Стройиздат, 2007. – 286 с.

Makusa, G.P. Soil stabilization methods and materials in engineering practice [Электронный ресурс] / G.P. Makusa. – Режим доступа: http://pure.ltu.se/portal/files/ 42050076/Soil_stabilization_ methods_and_materials.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 05.06.2014).

Ржаницын, Б.А. Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве [Текст] / Б.А. Ржаницын, Л.И. Курденков. – М.: Стройиздат, 1986. – 96 с.

Яковлев, С.В. Очистка производственных сточных вод [Текст] / С.В. Яковлев, Л.А. Карелин, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов. – М.: Стройиздат, 1979. –319 с.

Трикоз, Л.В. Исследование зависимости прочности цементно-водных составов для герметизации тоннелей от количества наполнителей [Текст] / Л.В. Трикоз, А.В. Никитинский, В.А. Лютый, С.Н. Стоян // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 94. – С. 35-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-24

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди