ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ПРИ ЇХ РОЗРАХУНКУ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010

Автор(и)

  • Антон Васильович Гасенко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine
  • Сергій Анатолійович Гудзь Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine
  • Віктор Вікторович Дарієнко Кіровоградський національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.71506

Ключові слова:

сталеві балки, анкерні шпильки, бетон, арматура, плити перекриття.

Анотація

У статті описано варіант виявлення запасу несучої здатності сталезалізобетонного перекриття при проведенні розрахунку згідно з вимогами ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 за рахунок урахуванням сумісної роботи монолітної залізобетонної плити перекриття, що влаштована по незнімному сталевому профільованому настилу, та сталевої балки, які зєднані за допомогою приварювання шпильок за технологією «Нельсон».

Посилання

ДБН А.1.1-94:2010. Система стандартизації та нормування у будівництві. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення [Текст]: уведено вперше; чинний з 2013–07–01. – К. : Мінрегіонбуд України, 2012. – 22 с.

ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення [Текст]: уведено вперше; чинний з 2011–09-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 55 с.

Гульванесян, Х. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 1990: Основы проектирова-ния сооружений [Текст] / Х. Гульванесян, Ж.-А. Калгаро, М. Голицки; пер. с англ. – М.: МГСУ, 2011.  258 с.

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010. Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, IDN) [Текст]: чинний з 2013–06–01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – 159 с.

Поєднання сталевої та бетонної частин сталезалізобетонних конструкцій за допомогою анкерів системи Nelson [Текст] / О.В. Семко, А.В. Гасенко, В.В. Дарієнко, О.І. Богуш // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Технічні науки та архітектура. – Харків: ХНАМГ, 2011. – Вип. 97. – С. 77-82.

Семко, О.В. Визначення несучої здатності сталевих балок із урахуванням сумісної роботи зі збірними залізобетонними плитами [Текст] / О.В. Семко, С.А. Гудзь // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне, 2011. – Вип. 22. – С. 485-491.

Семко, О.В. Експериментально-теоретичні дослідження нерозрізних сталезалізобетонних балок з гнучкими анкерами [Текст] / О.В. Семко, С.А. Гудзь, В.В. Дарієнко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 16.– С. 344-351.

Стороженко, Л.И. Сталежелезобетонные конструкции [Текст] / Л.И. Стороженко, А.В. Семко, В.И. Ефименко. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 158 с.

Designers’ Guide to Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures, 2th editions. Roger P. Johnson. 978-0-7277-4173-8. Published 2011.

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. EN 1994-1-1:2004 Part 1-1: General rules and rules for building.

Sykora M., Cervenka V., Holisky M. Assessment of model uncertainties in the analysis of reinforcement concrete structures // 18th International Conference «Engineering Mechanics 2012». – Svratka, Czech Republic, May 14 – 17, 2012. – pp. 1263 – 1272.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-24

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди