DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.71936

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КРАНІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ПРИВОДУ

Отто Володимирович Григоров, Всеволод Вікторович Стрижак, Дар’я Михайлівна Зюбанова

Анотація


Наведено результати дослідження характеру витрат енергії в частотно-регульованому приводі механізму пересування візка мостового крану. Визначено закономірність зміни співвідношення витрат енергії за робочий цикл механізму пересування при частотно-регульованому приводі і двигуні з фазним ротором в залежності від тривалості пуско-гальмівних режимів і етапу рівномірного ходу при різних способах гальмування

Ключові слова


економія енергії, механізм пересування, частотне регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Браславський, І.Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод [Текст] / І.Я. Браславський, З.Ш. Ішматов, В.Н. Поляков. – М.: «Академия», 2004. – 256 с.

Ключев, В.І. Теория електропривода [Текст] / В.І. Ключев. – М.: Энергоатомиздат, 2001. – 704 с.

Браславський, І.Я. Об эффективности применения частотно-регулируемого электропривода в подъёмно-транспортных машинах [Текст] / І.Я. Браславський, З.Ш. Ішматов, Ю.В. Плотников // Проблемы автоматизации электропривода. Теория и практика. Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков, 2003. – №10. – Т.1. – С. 144-145.

Певзнер, Є.М. Электрооборудование грузоподъёмных кранов [Текст] / Є.М. Певзнер, Є.В. Попов, М.І. Аксьонов и др. – М.: Россельхозакадемия, 2009. – 360 с.

Андрющенко, О.А. Анализ энергетической эффективности электроприводов пассажирских лифтов [Текст] / О.А. Андрющенко, А.О. Бойко, О.Б. Бабийчук // Вісник НТУ «ХПІ». Випуск 28. «Проблеми АЕП. Теорія і практика», 2010. – С. 503-504.

Решетняк, С.Н. К вопросу о применении частотно–регулируемого привода шахтных подъемных установок [Текст] / С.Н. Решетняк // Горный информационно-аналитический бюлетень. – 2005. – №5. – С. 230-232.

Grygorov, O.V. Realization of energy-saving control modes on cranes of great load- carrying capacity / O.V. Grygorov, Y.I. Zaytsev, V.P.Svirgun, V.V. Stryzhak // Revista Minelor – nr. 4/2010 – s.7-14.

Григоров, О.В. Енергозбереження шляхом застосування раціонального керування асинхронних електроприводів ВПМ [Текст] / О.В. Григоров, В.П. Свіргун, В.В. Стрижак [та ін.] // Вісник НТУ "ХПІ" "Технології в машинобудуванні". – №49/2010.

Чиликин, М.Г. Общий курс электропривода [Текст]: учебник для вузов / М.Г. Чиликин, А.С. Сандлер. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с.

Блантер, С.Г. Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности [Текст] / С.Г. Блантер, И.И. Суд. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1980.
Flag Counter