Том 1, № 148 (2014)

Зміст

Підйомно-транспортні, будівельні і вантажно-розвантажувальні машини

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ, КОЛІЙНИХ ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН PDF
Сергій Володимирович Воронін, Євгеній Павлович Коренко
ВПЛИВ ПРИСАДОК ДО МОТОРНИХ ОЛИВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Віктор Васильович Аулін, Віктор Вікторович Слонь, Дмитро Вадимович Голуб
ВИБІРКОВЕ ЗНОШУВАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ ТА ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СТОХАСТИЧНОЇ ПРИРОДИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ЧАСТИНКАМИ ҐРУНТУ PDF
Віктор Васильович Аулін, Владислав Анатолійович Настоящий, Андрій Анатолійович Тихий
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КРАНІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ПРИВОДУ PDF
Отто Володимирович Григоров, Всеволод Вікторович Стрижак, Дар’я Михайлівна Зюбанова
ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ НОРМАТИВОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ PDF
А. В. Дунаєв
ОДНОКІВШЕВИЙ ЕКСКАВАТОР З ПРОСТОРОВО-ОРІЄНТОВАНОЮ СТРІЛОЮ PDF
Дмитро Олександрович Міщук, Євген Володимирович Горбатюк, Олександр Анатолійович Тетерятник
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНШЕЙНОГО ЕКСКАВАТОРА З БЕЗКІВШОВИМ РОТОРНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ PDF
Володимир Данилович Мусійко, Андрій Борисович Коваль
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОФУТЕРОВКИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ PDF
Владислав Анатолійович Настоящий, Євген Федорович Чижик, Андрій Анатолійович Тихий
ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ САМОФУТЕРУВАННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БАРАБАННИХ МЛИНІВ PDF
Владислав Анатолійович Настоящий, Євген Федорович Чижик, Андрій Анатолійович Тихий
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПРУЖИННО-КУЛЬКОВОГО БУФЕРНОГО ПРИСТРОЮ НА ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ МОСТОВОГО КРАНУ PDF
Володимир Федорович Семенюк, Валерій Миколайович Лингур
ПЕРСПЕКТИВНІ МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ НА РОСЛИННІЙ ОСНОВІ PDF
Віктор Анатолійович Войтов, Андрій Григорович Кравцов, Артем Петрович Білик, Ігор Іванович Сисенко
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТОК ВУГЛЕЦЮ PDF
Сергій Володимирович Воронін, Олексій Владиславович Суранов, Олексій Олексійович Суранов
НОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ КАНАТНОГО БАРАБАНА PDF
Наталя Миколаївна Фідровська
РІШЕННЯ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ І ЗНАНЬ ПРО ЗАКОН ЗМІНИ СТАНУ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Микола Парфенійович Ремарчук
РІШЕННЯ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ І ЗНАНЬ ПРО ЗАКОН ЗМІНИ СТАНУ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Микола Парфенійович Ремарчук
ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ГІДРОІМПУЛЬСНОГО ПРИВОДА ВІБРОУДАРНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ КУЗОВІВ-САМОСКИДІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ГІДРОПРИВОДУ КРАНІВ PDF
Андрій Вікторович Євтушенко, Андрій Михайлович Кравець, Андрій Валерійович Погребняк, О. В. Ковальв, Д. Б. Долюк
АНАЛІЗ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З НАЛИПАННЯМ ТА НАМЕРЗАННЯМ ВОЛОГИХ НАСИПНИХ ВАНТАЖІВ ДО ПОВЕРХОНЬ КУЗОВІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
Євген Валентинович Романович, Георгій Михайлович Афанасов, Андрій Олександрович Бабенко, Роман Валерійович Міланченко
ЗАСОБИ ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ РОЗРІВНЮВАННЯ НАСИПНИХ ВАНТАЖІВ У НАПІВВАГОНАХ PDF
Євген Валентинович Романович, Георгій Михайлович Афанасов, Леонід Михайлович Козар, В. В. Бут
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЧИСТКИ НАФТОПРОДУКТІВ ВІД ВОДИ PDF
Іван Юрійович Сафонюк
ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ГІДРОАГРЕГАТУ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГІДРОСИСТЕМ МОБІЛЬНИХ МАШИН PDF
Павло Миколайович Андренко, Ольга Борисівна Панамарьова
ПИТАННЯ СПАСІННЯ ПРИ ПОЖЕЖАХ З ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ PDF
Володимир Данилович Шмаров
ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ ПРИ ГРАНИЧНОМУ ТЕРТІ PDF
Павло Євгенійович Коновалов
ОГЛЯД НАНОТЕХНОЛОГІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН PDF
Олександр Сергійович Шуліка
ПРОЕКТУВАННЯ УНІФІКОВАНОГО РЯДУ ВИСОКОМОМЕНТНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ ОБЕРТАЧІВ ПЛАНЕТАРНОГО ТИПУ PDF
Анатолій Іванович, Панченко, Анжела Анатоліївна Волошина, Ігор Анатолійович Панченко

Загальні питання транспортних і будівельних технологій

КЕРУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ І ВЛАСТИВОСТЯМИ МОТОРНИХ ОЛИВ КОМБІНОВАНИМ МОДИФІКУВАННЯМ PDF
Віктор Васильович Аулін, Олександр Володимирович Кузик, Сергій Володимирович Лисенко
ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ РУХУ СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ МЕТОДОМ PDF
Ярослав Володимирович Болжеларський, Степан Степанович Довганюк, Ольга Сергіївна Набоченко
ШАГАЮЩЕЕ КОЛЕСО «ТУК-ТУК» PDF
А. К. Кайнарбеков, А. К. Танирбенгенров
ЗМІНА КОЕФІЦІЄНТА ЗЧЕПЛЕННЯ КОЛЕСА З РЕЙКОЮ В ПРОЦЕСІ ПРИПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТУЮЧИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
Serhiy Vassyliovych Воронін, Іван Степанович Груник, Олександр Вікторович Волков
ВИБІР РЕЖИМУ РУХУ АВТОБУСІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
Катерина Євгеніївна Вакуленко, Галина Іванівна Фалецька
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПІШОХІДНИХ ПОТОКІВ В ЦЕНТРІ МІСТА PDF
Віктор Костянтинович Доля, Олена Михайлівна Єрмак, Ігор Сергійович Бугайов
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ КОРИСТУВАННЯ ТРАНСПОРТОМ ПРИ МІСЬКИХ ПЕРЕМІЩЕННЯХ PDF
Ігор Євгенович Іванов
ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАТОРУ НА ВИРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ВОДІЯ PDF
Нізамі Уруджевич Гюлєв, Віктор Константинович Доля
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПАСАЖИРСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ МІЖ АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ВАРІАНТАМИ ШЛЯХУ ПЕРЕСУВАННЯ У МІСТАХ PDF
Денис Павлович Понкратов, Галина Іванівна Фалецька
ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ З УРАХУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ СТОМЛЮВАНОСТІ ПАСАЖИРІВ PDF
Тетяна Михайлівна Григорова