ЛАБОРАТОРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТОК ВУГЛЕЦЮ

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Воронін Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Олексій Владиславович Суранов Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Олексій Олексійович Суранов Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.72468

Ключові слова:

наночастки вуглецю, електродуговий метод, пристрій для отримання наночасток вуглецю

Анотація

У роботі приведений опис спроектованого та виготовленого на кафедрі БКВРМ пристрою для одержання високоструктурованих наночасток вуглецю (ВНВ) електродуговим методом. З урахуванням унікальних властивостей ВНВ, вони можуть використовуватися в транспортному машинобудуванні.

Посилання

Kroto H W et al. Nature 318 162 (1985).

Iijima S Nature (London) 354 56 (1991).

Воронин, С.В. Аналитический обзор технологий получения высоструктурированных наночастиц углерода [Текст] / С.В. Воронин, А.В. Суранов, А.А. Суранов // сб. науч. трудов ХНУБА. – Харьков: ХОТВ АБУ, 2013. – Вып. 73. – С. 212-223.

Воронін, С.В. Огляд та аналіз конструкцій установок для отримання наночасток вуглецю електродуговим методом [Текст] / С.В. Воронін, Д.В. Онопрейчук, Суранов О.О., Амінов Д.О. // зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 141. – С. 253-258.

http://www.freepatent.ru/patents/2418741 (патент №24181741).

Пристрій для отримання наночасток вуглецю електродуговим способом [Текст]: пат. 105616 Україна: МПК С01В 31/02, В82В 3/00 /Воронін С.В., Суранов О.В., Онопрейчук Д.В., Суранов О.О., Суранов Д.О., Стефанов В.О.; заявник УкрДАЗТ. - заявл. 30.09.2013; опубл. 25.05.2014, Бюл. №10. - 9 с.

Воронін, С.В. Лабораторний стенд для отримання наночастинок вуглецю електродуговим методом [Текст] / С.В. Воронін, О.О. Суранов, О.В. Суранов // тези доп. на міжнародній наук.-техн. конференції "Розвиток наукової та інноваціонної діяльності на транспорті №76 (15-17 квітня 2014 р.): зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 143. – С. 267

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-24

Номер

Розділ

Підйомно-транспортні, будівельні і вантажно-розвантажувальні машини