КЕРУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ І ВЛАСТИВОСТЯМИ МОТОРНИХ ОЛИВ КОМБІНОВАНИМ МОДИФІКУВАННЯМ

Автор(и)

  • Віктор Васильович Аулін Кіровоградський національний технічний університет, Ukraine
  • Олександр Володимирович Кузик Кіровоградський національний технічний університет, Ukraine
  • Сергій Володимирович Лисенко Кіровоградський національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.72823

Ключові слова:

моторна олива, присадка, магнітне поле, в’язкість, лужне число, змочування, поверхневий натяг, діелектрична та магнітна проникність, знос

Анотація

 У статті наведені експериментальні результати дослідження кінематичної вязкості, лужного числа, змочування та поверхневого натягу моторної оливи після комбінованого модифікування присадкою гліцерата міді та магнітним полем МП. Виявлено, що збільшення кінематичної вязкості композиційної оливи на 2,2…5,8% здійснюється по досягненню напруженості магнітного поля (2,0…2,8)∙104 А/м. При цьому збільшується лужне число і магнітна проникність, зменшується кут змочування, коефіцієнт поверхневого натягу та діелектрична проникність оливи. Найменша величина зносу спостерігається при концентрації гліцерату міді 3,5…4,5%, а напруженості МП – (2,0…2,8)∙104 А/м. Отримані результати пояснюються зміною структури та змащувальної здатності моторної оливи під дією присадки і магнітного поля.

Посилання

Аулін, В.В. Підвищення експлуатаційної надійності машин шляхом модифікування моторної оливи [Текст] / В.В. Аулін, С.В. Лисенко, О.В. Кузик // Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва: Вісник Харківського нац. техн. університету сільського господарства. – Харків, 2010. – Вип. 100. – С. 127-133.

Аулін, В.В. Зміна властивостей оливи при електротрибохімічному відновленні робочих поверхонь деталей дизелів [Текст] / В.В. Аулін, М.Ф. Семенюк, С.В. Лисенко, О.В. Кузик // Проблеми трибології (Problems of tribology). - Хмельницьк: ХНУ, 2009. – №.1. – С. 68-78.

Аулін, В.В. Теоретичне обґрунтування зміни режимів тертя в циліндро-поршневій групі ДВЗ [Текст] / В.В. Аулін, С.В. Лисенко, О.В. Кузик // Проблеми трибології (Problems of tribology). Хмельницький: ХНУ, 2010. - №3. – С. 46-54.

Аулін, В.В. Дослідження властивостей моторної оливи в процесі експлуатації дизелів [Текст] / В.В. Аулін, С.В. Лисенко, О.В. Кузик // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – Вип. 22.

Погодаев, Л.И. Материалы. Пары трения ДВС. Смазочные композиции [Текст] / Л.И. Погодаев, В.Н. Кузьмин, П.П. Дудко. – СПб.: Академия транспорта Росcийской Федерации, 2001. – 304 с.

Кравец, И.А. Репаративная регенерация трибосистем [Текст] / И.А. Кравец. – Т.: Изд-во Бережанского агротнхн. института, 2003. – 284 с.

Повышение ресурса технических систем путем использования электрических и магнитных полей [Текст]: монография / Е.Е. Александров, И.А. Кравец, Е.Н. Лысиков [и др.]. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2006. – 544 с.

Аметов, В.А. Активация моторного масла магнитным полем [Текст] / В.А. Аметов, Ю.С. Саркисов, П.П. Горленко [и др] // Автомобильная промышленность. – 2006. – №6. – С. 31-34.

Григоров, А.Б. Диэлектрическая проницаемость как комплексный показатель, характеризующий изменение качества моторных масел в процессе их эксплуатации [Текст] / А.Б. Григоров, П.В. Карножицкий, С.А. Слободской // Вестник национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – №25. – С. 169-175.

Григоров, А.Б. Изменение диэлектрической проницаемости дизельных моторных масел в эксплуатации [Текст] / А.Б. Григоров, П.В. Карножицкий, И.С. Наглюк // Автомобильный транспорт. – Харьков: ХНАДУ, 2007. – № 20. – С. 95-97.

Кузик, О.В. Методи технічної реалізації модифікування композиційних оливи накладанням електричного і магнітного полів та методики досліджень режимів тертя в сполученнях деталей [Текст] / О.В. Кузик // Загальнодерж. міжв. наук.-техн. зб. / Конструювання, виробництво та експлуатація сільсько-госп. машин. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 41, ч. ІІ. – С. 221-227.

Аулін, В.В. Вплив модифікування композиційних моторних олив магнітним полем на триботехнічні характеристики робочих поверхонь деталей [Текст] / В.В. Аулін, О.В. Кузик, О.Д. Мартиненко // Вісник Харківського нац. техн. університету сільск. господарства ім. П.Василенка / Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні. – Харків. 2011. – Вип. 118. – С. 268-273.

Пристрій для обробки речовин в магнітному полі [Текст]: пат. 74659 Україна, МПК(2012) F02М 27/04. / Аулін В.В., Кузик О.В., Лисенко С.В., Бобрицький В.М., Тихий А.А., Голуб Д.В., Слонь В.В., Лівіцький О.М.; КНТУ. – №u201203538; заявл. 6.03.2012; опубл. 12.11.2012; Бюл. № 21.

Спосіб керування зносом трибосполучень деталей [Текст]: пат. 69658 Україна, МПК(2009) Р01M 7/00; В23Н5/00 / Аулін В.В., Кузик О.В., Лисенко С.В., Бобрицький В.М.; КНТУ. - №u201112126; заявл. 17.10.2011; опубл. 10.05.2012; Бюл. № 9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-24

Номер

Розділ

Загальні питання транспортних і будівельних технологій