DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.146.2014.73663

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ СТАНЦІЇ

Ганна Василівна Шаповал, Микита Юрійович Ковальонок, Антон Юрійович Жданов

Анотація


 

Сучасні обсяги перевезень не відповідають існуючим потужностям основних пристроїв на технічних станціях. Тому виникає необхідність у приведенні потужності технічних станцій у відповідність до фактичних обсягів перевезень. При удосконаленні технології роботи станцій слід звертати увагу на заходи, що не потребують значних капітальних вкладень. Для прийняття рішення щодо удосконалення технології роботи станцій необхідно дослідити рівень використання пропускної та переробної спроможності та встановити наявність необхідного резерву

Ключові слова


технічна станція, технологія роботи, пропускна спроможність, переробна спроможність, кількість приймально-відправних колій, резерв

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Державної програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390. – Режим доступу: http://dokcument.ua. – Назва з екрана.

Кірпа, Г.М. Зв’язки Транс’європейської транспортної мережі і України [Текст] / Г.М. Кірпа // Залізничний транспорт України. – 2004. – №3. – С. 3-10.

Яновський, П.О. Результати аналізу існуючого стану та пропозиції з перспективи розвитку і розміщення на мережі залізниць сортувальних станцій для забезпечення прогнозних обсягів перевезень до 2020 року [Текст] / П.О. Яновський, А.А. Акуленко // Залізничний транспорт України. – 2010. – №1. – С. 28-31.

Нагорный, Е.В. Научные основы и разработка комплексной технологии поточной и непрерывной переработки вагонов на сортировочных станциях [Текст]: дис… д-ра техн. наук: 05.22.08 / Е.В. Нагорный. – Харьков : ХИИТ, 1994. – 447 с.

Яновський, П.О. Перспективні напрямки удосконалення технології перевезень [Текст] / П.О. Яновський // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 4. – С .35-39.

Калашникова, Т.Ю. Формування адаптивної технології поїздоутворення [Текст]: автореф. дис. …канд. техн. наук: 05.22.20 / Т.Ю. Калашникова. – Харків: УкрДАЗТ, 2003. – 21 с.

Липовець, Н.В. Проблема реорганізації роботи сортувальних станцій [Текст] / Н.В. Липовець // Залізничний транспорт України. – 1999. – № 6 – С. 11-13.

Габа, В.В. Інтенсифікація переробки вагонів та використання технічних засобів на сортувальних станціях шляхом впровадження денного режиму їх роботи [Текст] / В.В. Габа // Зб. наук. пр. – К.: КУЕТТ, 2004. – Вип. 6. – С. 96-101.

Мироненко, В.К. Реорганізація роботи сортувальних станцій та систем підвезення вагонопотоків [Текст] / В.К. Мироненко // Залізничний транспорт України. – 2003. – № 2. – С. 6-7.

Інструкція з розрахунку наявної пропускної спроможності залізниць України [Текст] : навч.-метод. посібник / О.Ф. Вергун та ін. – К.: Транспорт України, 2002. – 376 с.
Flag Counter