№ 146 (2014)

Зміст

Організація перевезень і управління на транспорті

АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF
Е. Ш. Абдулаєва, А. В. Бєдін
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРИКОРДОННОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ПРИ ОБРОБЦІ ВАНТАЖНОГО ВАГОНОПОТОКУ PDF
Анна Леонідівна Обухова, Мар’яна Василівна Бабунич
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ СПІВПРАЦІ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ СТАНЦІЇ ПРИМИКАННЯ І ПІД`ЇЗНИХ КОЛІЙ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Віктор Мефодійович Запара, Марія Іванівна Вітенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ УКРАЇНИ PDF
Денис Володимирович Константінов, Ігор Олегович Вовченко
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Петро Віталійович Долгополов, Е. Л. Гаджиєв
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ НА ЗАІЛЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Дмитро Ігорович Мкртичьян, Віталій Олегович Гаріфуллін, Маргарита Валеріївна Литвишко
СТАН И ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАНТАЖІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ PDF
Віктор Мефодійович Запара, Ярослав Вікторович Запара, Наталія Петрівна Діжак
ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ВІДЧЕПУ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ УПОВІЛЬНЮВАЧІВ PDF
Максим Юрійович Куценко, Юлія Юріївна Єфіменко, Валерія Владиславівна Ворона, Наталія Миколаївна Куріліна
АНАЛІЗ ВІДОМИХ ПІДХОДІВ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ PDF
Марія Валеріївна Квітковська
ТРАНЗИТНІ ВАНТАЖОПОТОКИ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Олександр Валерійович Лаврухін, Олексій Михайлович Костєнніков, Ганна Олегівна Ковальова, Олександр Юрійович Калмиков
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Ганна Василівна Шаповал, Микита Юрійович Ковальонок, Антон Юрійович Жданов
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРИКОРДОННОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ В УМОВАХ РІЗНОЇ ШИРИНИ КОЛІЇ PDF
Юлія Олександрівна Коцібан
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ ЗАЛІЗНИЦЬ В УМОВАХ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ PDF
Тетяна Юріївна Калашнікова, Євгеній Миколайович Кушкін, Євген Дмитрович Кіценко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ВИМОГ ЛОГІСТИКИ PDF
Тетяна Владиславівна Головко, О. О. Паровик
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ ТА ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ PDF
Ганна Василівна Шаповал, Оксана Юріївна Резніченко
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Тетяна Василівна Бутько, Іван Сергійович Розгон
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Денис Володимирович Константінов, Анна Олегівна Штагер
УДОСКОНАЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Дмитро Сергійович Кравченко, Данило Володимирович Шумик
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ОБЛІКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Андрій Володимирович Прохорченко, Оксана Воленюк

Менеджмент організацій і адміністрування

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ОСНОВІ ЕТАЛОННОГО ПІДХОДУ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Світлана Юріївна Архіпкіна
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Валерія Володимирівна Дикань, Людмила Петрівна Василенко
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
О. Г. Дейнека, Ірина Сергіївна Вичисенко
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Володимир Анатолійович Волохов, Тетяна Сергіївна Гелеверя
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Л. О. Позднякова, К. В. Горобей
ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Оксана Олександрівна Корнієвська, Інна Володимирівна Маркова
ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Єгор Геннадійович Куєвда
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ PDF
Ірина Григорівна Лойко

Автоматика та комп’ютерні системи управління рухом поїздів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЛИВАНЬ КУЗОВА ЛОКОМОТИВА НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РОБОТИ ЛОКОМОТИВНИХ ПРИСТРОЇВ АЛСН PDF
Катерина Олександрівна Комаревцева, Сергій Васильович Кошевий
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЙКОВИХ КІЛ МАНЕВРОВОГО РАЙОНУ СТАНЦІЇ PDF
Антон Олександрович Петренко, Валентин Іванович Мойсеєнко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЧЕРГОВОГО ПО СТАНЦІЇ PDF
Ольга Миколаївна Петренко, Сергій Васильович Кошевий

Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи на залізничному транспорті

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЦІ З КЛІЄНТАМИ PDF
Марина Анатоліївна Мірошник, Наталія Феделеш