DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.146.2014.73673

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ ЗАЛІЗНИЦЬ В УМОВАХ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ

Тетяна Юріївна Калашнікова, Євгеній Миколайович Кушкін, Євген Дмитрович Кіценко

Анотація


У статті досліджуються питання удосконалення інформаційно-керуючої системи залізниць в умовах інтероперабельності за рахунок формування дворівневої структури ІКС для управління функціонування МТК на стратегічному та тактичному рівнях при взаємодії різних рівнів  управління поїздопотоками країн-учасниць перевізного процесу. 


Ключові слова


транспортна система, залізничний транспорт, інтероперабельність, інформаційно-керуюча система

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутько, Т.В. Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин [Текст] / Т.В. Бутько, О.В. Лаврухін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2004. – Спецвипуск 7 [1]. – С. 16-19.

Акуленко, А.А. Застосування нормативів ЄС на українських напрямках міжнародних транспортних коридорів [Текст] / А.А. Акуленко // Залізн. трансп. України. — 2004. — № 5. — С. 8-9.

Козак, В.В. Интенсификация международных железнодорожных перевозок [Текст] / В.В. Козак // Залізн. трансп. України. – 2007. – № 2. – С. 3-4.

Козак, В.В. Формалізація системи міжнародних перевезень для вирішення проблеми актуалізації мережі транспортних коридорів [Текст] / В.В. Козак // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 17-25.

Козак, В.В. Удосконалення технології обробки вантажопотоків в рамках Єдиної системи управління парком вантажних вагонів (ЄСУПВВ) [Текст] / В.В. Козак, М.І. Данько, Є.С. Альошинський, А.С. Смаглюк, О.О. Тремполець // Вагонный парк. – 2011. – № 6. – С. 12-17.

Козак, В.В. Формування моделі оперативного управління вагонопотоками у межах МТК за умови інтероперабельності транспортної системи [Текст] / В.В. Козак // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – Вип. 26. – С. 5-12.

Козак, В.В. Удосконалення технології просування поїздопотоків залізницями України на основі інтероперабельності [Текст] / В.В. Козак, М.І. Данько // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2011.– № 4/3(52).– С. 16-18.

Ломотько, Д.В. Удосконалення функціонування автоматизованої системи розподілу транспортних ресурсів на Харківській дирекції залізничних перевезень [Текст] / Д.В. Ломотько, А.О. Ковальов, О.В. Ковальова // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 137. – С.5-11.

Котенко, А.М. Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами власності підприємств у АСК ВП УЗ [Текст] / А.М. Котенко, А.В. Кулешов, В.В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 113. – С. 38-46.

Данько, М.І. Удосконалення функціональних можливостей автоматизованого аналізу стану технічних засобів в частині прийняття керівних рішень на умовах ресурсозбереження [Текст] / М.І. Данько, А.М. Котенко, В.В. Кулешов, А.В. Кулешов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 4/7(40). – С. 4-7.
Flag Counter