DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.146.2014.73755

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЦІ

О. Г. Дейнека, Ірина Сергіївна Вичисенко

Анотація


Розглянуто питання формування та розвитку кадрового потенціалу, підходи і методи, що дають змогу раціонально використовувати трудові ресурси, а також оцінюються вигоди підприємства, що отримані  при реалізації цього процесу. 


Ключові слова


персонал, кадровий потенціал, трудові відносини, мотивація персоналу, трудові ресурси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колот, А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу [Текст]: навч. посібник / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.

Кулагин, Н.Н. Нормирование труда на железнодорожном транспорте [Текст] / Н.Н. Кулагин. – М.: Транспорт, 1979. – 311 с.

Беленький, М.Н. Экономика железнодорожного транспорта [Текст] / М.Н. Беленький. – М.: Транспорт, 1985. – 438 с.

Бронштейн, М. Управление командами для чайников [Текст] / М. Бронштейн. – М.: Вильямс, 2004. – 320 с.

Крушельницька, О.В. Управління персоналом [Текст]: навч. посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

Чепурина, І. Стимулювання працівників підприємства [Текст] / І. Чепурина // Діло. – 2003. - №25. – С. 15-19.

Саруханов, Є. Як готовити кадри для підприємств [Текст] / Є. Саруханов, С. Сотникова // Проблеми теорії й практики управління. – 2004. – № 4.

Саруханов, Є. Маркетинг персоналу на підприємстві [Текст] / Є. Саруханов, С. Сотникова // Проблеми теорії й практики управління. – 2006. – № 1.

Манкенко, С. Немотивированный сотрудник – обуза для предприятия [Текст] / С. Манкенко // Генеральный директор. – 2005. – №7. – С. 9.
Flag Counter