DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.146.2014.73884

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Л. О. Позднякова, К. В. Горобей

Анотація


Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління персоналом з метою підвищення ефективності підприємств залізничного транспорту України.

Зроблено висновок про те, що підвищення ефективності підприємств залізничного транспорту України обумовлено необхідністю розроблення основних напрямків щодо зниження  витрат за рахунок раціонального використання трудового потенціалу залізницями України, які  запропоновано у статті, та буде досягнуто за рахунок розроблених авторами  пропозицій

Ключові слова


розроблення пропозиції, управління персоналом, підвищення ефективності, розроблення основних напрямів, використання трудового потенціалу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Позднякова, Л.О. Методологія управління персоналом та стратегія ефективного управління [Текст] / Л.О. Позднякова, О.Г. Дейнека, В.О. Котик. – Харків: Прогрес, 2011. – 275 с.

Захарчин, Г.М. Основи підприємництва [Текст] / Г.М. Захарчин. – К.: Знання, 2013. – 407 с.

Широкова, М. Реинжиниринг: опережающее решение в системе мотивации и управления персоналом [Текст] / М. Широкова // Рынок ценных бумаг. – 2009. - № 6. – С. 49-52.

Берданова, О.В. Статегічне планування [Текст] / О.В. Берданова, В.М. Вакуленко, В.В. Тертичка. – К.: ЗУКЦ, 2008. – 23 с.

Бубенко, І.В. Управління трудовими ресурсами [Текст]: навч. посібник / І.В. Бубенко. – Харків, 2008. — 9

Prepared for TeamQuest Corporation , Strategies To Improve IT Efficiency: Using Predictive Analysis To Do More With Less , Forrester 2009. – 13 с.

MD. Mumford. Managing Creative People: Strategies and Tactics for Innovation. Hum. Resour. Manage. Rev. 2000,10(3): 313-351.

Социальный менеджмент [Текст]: учебник / под ред. Д.В. Валового. – М., 2000. – 392 с.

Криворучко, О.М. Оцінка якості управління персоналом [Текст] / О.М. Криворучко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №4. – С. 98-105.

Кондиріна, А.Г. Система розвитку персоналу як один з головних факторів успішної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / А.Г. Кондиріна, І.А. Астахова. – Режим доступу: http://vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcl&j=11&id=1.
Flag Counter