ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Оксана Олександрівна Корнієвська Українська державна академія залізничнного транспорту, Ukraine
  • Інна Володимирівна Маркова Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.146.2014.73885

Ключові слова:

інноваційна діяльність, залізничний транспорт, управління, ефективність, інфраструктура.

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю залізничного транспорту та розробленню стратегічних напрямків її розвитку.

Посилання

Дикань, В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст]: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Ільчук, В.П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток [Текст] / за ред. д-ра екон. наук, проф. Є.М. Сича. – К. : Логос, 2004. – 381 с.

Сич, Є.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту [Текст] / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. – К.: Логос, 2002. – 256 с.

Кірдіна, О.Г. Інтеграційні процеси та задачі інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу [Текст] / О.Г. Кірдіна // Вісник ХНАУ. – 2010. - № 11. – С. 189-201.

Якименко, Н.В. Інноваційні технології реалізації транзитних можливостей транспортної системи України [Текст] / Н.В. Якименко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. - № 36. – С. 303-307.

Андрєєва, О. Моніторинг інвестиційної діяльності на залізничному транспорті [Текст] / О. Андрєєва // Зб. наук. праць ДЕТУТ. - 2012. - Вип. 19. - С. 168-173. - (Серія "Економіка і управління").

Проблеми та основні напрями реформування залізничного транспорту України [Текст] / Ю.М. Цвєтов, М.В. Макаренко, М.Ю. Цвєтов [та ін.]. – К.: КУЕТ, 2007. – 222 с.

Цвєтов, Ю.М. Впровадження сучасних інноваційних технологій на транспорті та забезпечення його інтеграції з європейською та світовою транспортними системами [Текст] / Ю.М. Цвєтов, М.Ю. Цвєтов // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: ІІІ междунар. научно-практ. конф., 23-27 июня 2008 г.: материалы. – Судак, 2008. – С. 62-63.

Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України [Текст] / Я.А.Жаліло, С.І. Архієреєв, Я.Б. Базилюк [та ін.]; за ред. Я.А. Жаліло. – К.: НІСД, 2006. – 120 с.

Яновський, П.О. Сучасні вимоги до перспективних технологій перевезень [Текст] / П.О. Яновський // Залізничний транспорт. – 2009. - № 3. – С. 23-26.

Богомолова, Н.І. Підходи до економічного обґрунтування прискорення доставки вантажів і пасажирів [Текст] / Н.І. Богомолова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. - № 39. – С. 59-65.

Геєць, В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку української економіки і суспільства початку ХХІ століття [Текст] / В. Геєць // Банківська справа. – 2003. - № 4. – С. 3-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-23

Номер

Розділ

Менеджмент організацій і адміністрування