ФІЗИКО-ХІМІЧНІ Й ТЕРМОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ МІНЕРАЛІВ ТА ЇХ ГІДРАТАЦІЇ Й ДЕГІДРАТАЦІЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ШТУЧНОГО КАМЕНЮ З ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Автор(и)

  • Катерина Костянтинівна Пушкарьова Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Галина Миколаївна Шабанова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.155.2015.75668

Ключові слова:

синтез міцності штучного каменю, процеси гідратації та дегідратації, кристалохімічна подібність продуктів твердіння, барійвмісні цементи

Анотація

 

Встановлені нові фізико-хімічні закономірності синтезу, гідратації  та дегідратації мінералів та їх склоподібних аналогів для отримання штучного каменю з заданими властивостями, у т.ч. високоміцного, жаростійкого. Сформульовані основні принципи його композиційної побудови, які дозволяють завдяки регулюванню фазового складу продуктів твердіння здійснити направлений синтез штучного каменю з прогнозованими термомеханічними характеристиками. Теоретично обґрунтовано можливість створення нового класу барійвмісних цементів поліфункціонального призначення, що базується на прогнозуванні необхідних комбінацій фаз з урахуванням законів термодинаміки в прикладному застосуванні до фазових рівноваг багатокомпонентних барійвмісних оксидних систем. Встановлено, що основними продуктами їх гідратації є гідроалюмінати, гідросилікати та гідроферити у кристалічному, криптокристалічному або аморфному станах, які в процесі твердіння утворюють високоміцний конгломерат.

Посилання

Круглицкий Н.Н. Основы физико-химической механики.- К., Вища школа, 1975.- т.1.- 286 с.

Мчедлов-Петросян О.П. Химия неорганических строительных материалов.- М.: Стройиздат, 1988.- 304 с

Грушко И.М., Ильин А.Г., Чихладзе Э.Д. Повышение прочности и выносливости бетона.- К.: Вища школа, 1986.- 149 с.

Тимашев В.В. Избранные труды.- М.: Стройиздат, 1986.- 424 с.

Пушкарева Е.К. Синтез искусственного камня с заданными свойствами на основе щелочно-щелочноземельных вяжущих систем . Автореферат дис. на соиск. уч. ст.к.т.н., К., 1985.- 16 с.

Шпынова Л.Г., Илюхин В.В., Саницкий М.А. Кристаллохимический аспект гидратационной активности цементных минералов // Изв. АН ССР, Неорганические материалы. - 1985. - 21.- №10.- с.1786-1789.

Пушкарьова К.К. Жаростійкі матеріали на основі лужних вяжучих систем. Автореферат дис. на здобуття вч. ст. д.т.н., Харків, 1995- 32с.

Шабанова Г.Н. Барийсодержащие оксидные системы и вяжущие материалы на их основе / Г.Н. Шабанова – Х.: НТУ «ХПИ», 2006. – 280 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-03

Номер

Розділ

Статті