№ 155 (2015)

Зміст

Статті

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ Й ТЕРМОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ МІНЕРАЛІВ ТА ЇХ ГІДРАТАЦІЇ Й ДЕГІДРАТАЦІЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ШТУЧНОГО КАМЕНЮ З ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
Катерина Костянтинівна Пушкарьова, Галина Миколаївна Шабанова
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН І КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ З ПОЗИЦІЙ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ МЕХАНІКИ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ PDF
Андрій Аркадійович Плугін
МЕТОДОЛОГИЯ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОСТАВОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАРАНЕЕ ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ PDF
Леонид Иосифович Дворкин, Олег Леонидович Дворкин
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕРСНИХ РЕЧОВИН ПРИ ОТРИМАННІ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ПОКРАЩЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
Катерина Костянтинівна Пушкарьова, Леонід Йосипович Дворкін, Андрій Аркадійович Плугін, Олександр Семенович Кагановський, Олег Володимирович Градобоєв, Олексій Андрійович Плугін
ІНДУСТРІАЛЬНА БЕЗКАПІТЕЛЬНО-БЕЗБАЛКОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА І НОВІ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ТА ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
Андрій Миколайович Павліков, Микола Леонідович Зоценко, Андрій Миколайович Бамбура, Сергій Анатолійович Тимошенко
СКЛАДИ БЕТОНУ З ДОБАВКАМИ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРАМИ І ПРИСКОРЮВАЧАМИ ТВЕРДІННЯ ТА РОЗДІЛЬНИМ ДОЗУВАННЯМ ФРАКЦІЙ ЗАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ БЕЗ ПРОПАРЮВАННЯ PDF
Андрій Аркадійович Плугін, Олександр Валерійович Романенко, Анатолій Іванович Бабій, Олег Анатолійович Калінін, Олексій Андрійович Плугін
СКЛАДИ БЕТОНУ З ХІМІЧНИМИ ТА МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ ЗІ ЗНИЖЕНИМИ ВИТРАТАМИ ЦЕМЕНТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ PDF
Раїса Федорівна Рунова, В’ячеслав Васильович Троян, Надія Олександрівна Сова
ОГЛЯД СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГІЇ БЕТОНУ PDF
Наталія Дмитрівна Сізова, Іван Андрійович Міхєєв, Олег Анатолійович Калінін, Антон Андрійович Плугін
РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО МІЦНІСТЬ І ЕЛЕКТРОКОРОЗІЮ СТАЛІ В СТАЛЕВИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ PDF
Дмитро Артурович Плугін
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТАХ: ВПЛИВ НАДЛИШКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАРЯДІВ І МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ НА ТРІЩИНОУТОВРЕННЯ PDF
Олександр Анатолійович Забіяка
ДИНАМІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЛІМЕРКОМПОЗИЦІЙНОГО ПРОКЛАДНОГО ШАРУ ДЛЯ ПЛИТ БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА. PDF
Сергій Валерійович Мірошніченко, Наталія Миколаївна Партала
АЛЮМИНАТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ PDF
Юлия Андреевна Суханова, Наталья Николаевна Партала, Андрей Аркадьевич Плугин, Ханс-Бертрам Фишер
ЕФЕКТИВНІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ НАНОМОДИФІКОВАНИХ ШЛАКОМІСТКИХ ЦЕМЕНТІВ PDF
К. К. Пушкарьова, М. В. Суханевич, А. С. Марціх
ВПЛИВ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТНИХ КОМПОЗИЦІЙ ТА ЇХНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
К. К. Пушкарьова, О. А. Гончар, К. О. Каверин
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ КАРБАМИДНОЙ СМОЛЫ PDF
Олексій Андрійович Плугін, Сергій Григорович Нестеренко, Олександр Анатолійович Конєв, Андрій Володимирович Никитинський, Марк Олександрович Колесніков
РОЗРОБКА СКЛАДІВ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОКРИТЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ КОНСТРУКЦІЙ ВІД ЕЛЕКТРОКОРОЗІЇ PDF
Володимир Володимирович Касьянов
ЗАВИСИМОСТЬ УГЛОВ ОТРАЖЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОПОВЕРХНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КРИСТАЛЛОВ PDF
Аркадий Николаевич Плугин, Андрей Аркадьевич Плугин, Ольга Сергеевна Борзяк
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ ВІД ВИДУ ЕЛЕКТРОЛІТУ PDF
Людмила Вікторівна Трикоз, Валентина Юріївна Савчук
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ УЩІЛЬНЕНОГО СУГЛИНКУ ДОРОЖНЬОГО НАСИПУ PDF
Юрий Леонидович Винников, Татьяна Васильевна Литвиненко
ОЦІНКА БЕЗВІДМОВНОСТІ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ PDF
Сергій Федорович Пічугін, Олександр Євгенович Зима, Пилип Юрійович Винников

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИОННЫХ СПОСОБОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ PDF
Елена Анатольевна Беличенко, Сергей Николаевич Толмачев
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ БАЛАСТНОГО ЩЕБЕНЮ PDF
Людмила Вікторівна Трикоз, Ірина Вікторівна Багіянц
КЛЕЙОВІ З’ЄДНАННЯ СТАЛІ ТА БЕТОНУ PDF
Леонід Іванович Стороженко, Юрій Олександрович Давиденко, Олександр Григорович Горб, Олеся Олександрівна Горб
АНАЛІЗ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ЖОРСТКОСТІ СКРІПЛЕННЯ ТИПУ КППТ PDF
Олександр Миколайович Даренський, Едуард Анатолійович Бєліков
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ «ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА – ФУНДАМЕНТ – ОСНОВАНИЕ» PDF
Оксана Владимирова Кичаева, Екатерина Александровна Перепелица
РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ СТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАРКАСУ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ПРИ ДІЇ СНІГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
Віталій Олексійович Северин, Леонід Віталійович Карабаш, Дмитро Миколайович Лазарєв
РЕЗУЛЬТАТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ PDF
В. А. Пашинський, О. О. Довженко, О. О. Рудченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТОКОВ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КЛАПАНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНСТРУКЦИЯХ ПОРШНЕВЫХ БЕТОНОНАСОСОВ PDF
Александр Юльевич Крот
ВРАХУВАННЯ ФОРМИ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ШПОНОК У РОЗРАХУНКАХ ЇХ МІЦНОСТІ PDF
Оксана Олександрівна Довженко, Володимир Володимирович Погрібний, Юлія Володимирівна Чурса
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУТЕРОВКИ ТРУБНОЙ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ PDF
Николай Дмитриевич Балера, Николай Григорьевич Емельяненко, Павел Анатолиевич Хахалев
СТРУКТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ PDF
Ольга Валеріївна Доброходова
МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ЛОКОМОТИВІВ PDF
Василій Степанович Блиндюк