АНАЛІЗ РІВНЯ СЕРВІСУ В УМОВАХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ НА ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МАГІСТРАЛЯХ

Автор(и)

  • Денис Вікторович Ломотько Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7624-2925
  • Григорій Георгійович Даценко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.161.2016.76623

Ключові слова:

швидкісний залізничний транспорт, сервіс пасажирських перевезень, транспортно-пересадочний вузол (ТПВ), інфраструктурний комплекс, взаємодія видів транспорту.

Анотація

Подано критерії для створення ефективної, рентабельної комплексної транспортної системи обслуговування пасажирів у великих містах. Виявлено основні напрямки розвитку сервісу пасажирських перевезень у великих транспортних вузлах: розвиток інтелектуальних транспортних систем; інтеграція рішень щодо проїзних документів; збільшення провізної і пропускної спроможності. Для ТПВ за участю швидкісного залізничного транспорту сформовано додаткові вимоги до сервісного обслуговування – особливі планувальні рішення на комерційних зонах ТПВ, наявність і розміщення сервіс-центрів, наявність «перехоплюючих паркінгів». Встановлено, що рівень сервісу та обсяг сервісних послуг в умовах ТПВ в основному залежать від рівня задоволеності пасажирів, рентабельності додаткових видів послуг та доходу комерційної зони ТПВ. Для економічної оцінки ефективності роботи ТПВ та залізничного способу вирішення транспортних потреб пасажира запропоновано скористатись оцінкою вартості 1 пас.год повних витрат часу на поїздку з метою раціоналізації використовуваних міських територій та зменшення кількості пересадок пасажирів.

Посилання

Yixiang Yue, Shifeng Wang, Leishan Zhou, Lu Tong, M. Rapik Saat, Optimizing train stopping patterns and schedules for high-speed passenger rail corridors [Електронний ресурс] // Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Volume 63, February 2016, P. 126-146, ISSN 0968-090X. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1016/j.trc.2015.12.007.

Каретников, А. Д. Координация работы различных видов транспорта [Текст] / А. Д. Каретников, А. В. Комаров. – М.: Транспорт, 1964. – 200 с.

Helbing, D. Social force model for pedestrian dynamics [Text] / D. Helbing // Physical review E, May 1995.

Ломотько, Д. В. Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation [Електронний ресурс] / Д. В. Ломотько, А. О. Ковальов, О. В. Ковальова //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Т. 6. – №. 3 (78). – С. 11-17. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2015.54496

Бутько, Т. В. Удосконалення системи оперативного прогнозування пасажирських потоків на основі використання інтелектуальних технологій. [Текст] / Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – С. 161-171.

Ломотько, Д. В. Аналіз функціонування транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях [Текст] / Д.В. Ломотько, І.Є. Марасіна // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізничн. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С.39-47.

Угрюмов, А. К. Оперативное управление движением на железнодорожном транспорте [Текст] / А.К. Угрюмов. – М.: Транспорт, 1983. – 239 с.

Торопов, Б. И. Развитие пассажирских комплексов на основе закономерностей формирования пассажиропотоков [Текст]: дисс… канд. техн. наук: 05.22.00 / Торопов Борис Иванович. – К.: Киевский институт железнодорожного транспорта, 2000. – 154 с.

Евреенова, Н. Ю. Выбор параметров транспортно-пересадочных узлов, формируемых с участием железнодорожного транспорта [Текст]: дисс... канд. техн. наук: 05.22.08 / Н. Ю. Евреенова. – М.: Московский государственный университет путей сообщения, 2014. – 255 с.

Резер, С. М. Логистика пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте [Текст] / С. М. Резер. – М.: ВИНИТИ РАН, 2007. – 516 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-30

Номер

Розділ

Статті