№ 161 (2016)

Зміст

Статті

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В УМОВАХ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Денис Вікторович Ломотько, Галина Миколаївна Ярмак
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Ганна Олександрівна Примаченко, Зульфугар Аскер Огли Аскеров
АНАЛІЗ РІВНЯ СЕРВІСУ В УМОВАХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ НА ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МАГІСТРАЛЯХ PDF
Денис Вікторович Ломотько, Григорій Георгійович Даценко
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ШПРЕНГЕЛЬНЫХ БАЛОК PDF
Глеб Леонідович Ватуля, Юрій Петрович Кітов, Марина Анатоліївна Веревічева, Софія Димитріївна Сінчук
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИХІДНОГО СТРУМУ КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ СИСТЕМИ АЛСН PDF
Олексій Миколайович Прогонний, Олена Євгенівна Зінченко, Дарина Вікторівна Сапова, Владислав Вікторович Волошин, Жанна Анатоліївна Болдирєва
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЖОРСТКОСТІ ПІДРЕЙКОВИХ ПРОКЛАДОК ДЛЯ ПРОМІЖНИХ РЕЙКОВИХ СКРІПЛЕНЬ ТИПУ "МЕТРО" PDF
Аліна Сергіївна Малішевська
ТЕПЛОВИЙ АКУМУЛЯТОР ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДПУСКОВОЇ І ПІСЛЯПУСКОВОЇ ТЕПЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДВИГУНА В УМОВАХ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР PDF
Ігор Валерійович Грицук, Валерій Степанович Вербовський
АНАЛІЗ РОБОТИ ПІДСИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СОРТУВАЛЬНИМИ СТАНЦІЯМИ PDF
Олександр Миколайович Огар, Максим Андрійович Асєєв, Олена Андріївна Іваненко
ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ОТРИМАННЯ КЛІНКЕРНИХ МІНЕРАЛІВ У ДОЛОМІТОВОМУ КЛІНКЕРІ PDF
Варвара Іванівна Вінніченко, Наталія Юріївна Віценко, Олександр Миколайович Рязанов
МОНИТОРИНГ КОРРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА PDF
Олександр Миколайович Гібаленко
ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ МОНТАЖНИХ МАЙДАНЧИКІВ БУДІВЕЛЬ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ЗСУВУ І СПЛИВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ГІДРОВУЗЛІВ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ PDF
Андрій Олексійович Мозговий
РАБОТА ОПЕРТОЙ ПО КОНТУРУ ЯЧЕЙКИ ПЕРЕКРЫТИЯ, СОСТАВЛЕННОЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОЧНЫХ ПЛИТ PDF
Валерій Семенович Шмуклер, Євген Геннадійович Стоянов, Петро Аркадійович Резнік, Анатолій Віталійович Набока
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ФУНДАМЕНТІВ КОКСОВИХ БАТАРЕЙ PDF
Станіслав Леонідович Фомін, Олександр Михайлович Кравченко
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ОТ УСАДКИ БЕТОНА В РЕБРАХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ PDF
Анна Миколаївна Сіроменко, Євгеній Серафимович Сєдишев
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВЕНИЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИММЕТРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА PDF
Катерина Валеріївна Ягуп
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМІЖНИХ РОЗДІЛЬНИХ ПУНКТІВ ПРИ ВВЕДЕННІ ШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
Максим Юрійович Куценко, Олексій Аркадійович Дудін, Андрій Вікторович Рибін, Олександра Олександрівна Сініцина, Ольга Валеріївна Лобода
РАСЧЕТ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО УТОЧНЕННЫМ И УПРОЩЕННЫМ МЕТОДАМ PDF
Станіслав Леонідович Фомін, Ірина Анатоліївна Плахотникова, Ганна Олександрівна Парафенко
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДСОРБЦИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА PDF
Сергій Михайлович Золотов, Павло Михайлович Фірсов, Ксенія Олександрівна Кліценко