DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.161.2016.76697

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИХІДНОГО СТРУМУ КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ СИСТЕМИ АЛСН

Олексій Миколайович Прогонний, Олена Євгенівна Зінченко, Дарина Вікторівна Сапова, Владислав Вікторович Волошин, Жанна Анатоліївна Болдирєва

Анотація


Розглянуто існуючі математичні моделі часової залежності струму рухомого  шунта, накладеного на рейкову лінію в системі автоматичної локомотивної сигналізації  неперервного типу. Моделі класифіковано за підходами, використаними приописанні рейкового кола. Визначено явні та неявні математичні та фізичні припущення, прийняті при побудові цих моделей. Подано оцінку ступеню прийнятності кожної з моделей з точки зору інженерної практики.


Ключові слова


рейкове коло, струм шунта, математична модель, частотний підхід, часовий підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабаєв, М. М. Аналіз існуючих вітчизняних і закордонних систем АЛС на залізничному транспорті [Текст] / М. М. Бабаєв, В. О. Сотник // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 116. – С. 120-127.

Augutis, V. Measurements and Processing of Signals used in a Cab Signaling System [Text] / V. Augutis, D. Gailius, R. Misevicius, M. Juraska // Electronics and Electrical Engineering. – 2012. – Vol. 18. – № 9. – P. 27-30.

Леушин, В. Б. Анализ причин сбоев в системе АЛСН [Текст] / В. Б. Леушин, К. Э. Блачев, Р. Р. Юсупов // Автоматика, связь, информатика. – 2013. – № 4. – С. 20-25.

Ананьєва, О.М. Вплив неоднорідностей рейкової лінії на приймання сигналів АЛСН [Текст] / О. М. Ананьєва, В. О. Сотник // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124. – С. 77-83.

Ананьєва, О.М. Математична модель вхідного сигнального струму локомотивного приймача числових кодів АЛСН [Текст] / О. М. Ананьєва, В. О. Сотник, Ю. В. Соболєв // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – Вип. 26. – C. 67-70.

Часові характеристики струму шунта та електрорушійної сили локомотивних котушок системи АЛСН [Текст] / О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, В.О. Сотник, М.М. Бабаєв // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 127. – С. 56-78.

Ананьєва, О.М. Временные зависимости сигнального тока локомотивного приемника числовых кодов АЛСН [Текст] / О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 127-136.

Блиндюк, В.С. Дослідження структури вихідного струму каналу передачі сигналів системи АЛСН [Текст] / В.С. Блиндюк // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. - №5/1 (25). – С. 47-50.

Maffezzoni, P. Time-Domain Simulation of Nonlinear Circuits Through Implicit Runge-Kutta Methods [Text]/ P.Maffezzoni, L.Codecasa, D.D’Amore// IEEE Transactions on Circuits and Systems I. – 2007. – V.54. - №2. – P.391-400.

McSharry, P.E. A Dynamical Model for Generating Synthetic Electrocardiogram Signals [Text] / P.E. McSharry, G.D. Clifford, L. Tarassenko, L.A. Smith // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. – 2003. – V.50. - №3. – P.289-294.

Chen, G. An RLC Interconnect Model Based on Fourier Analysis [Text] / G. Chen, E.G.Friedman // IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. – 2005. – V.24. - №2. – P.170-183.
Flag Counter